Oprettet: 25. februar 2019
Svarnummer:
4

Indsendt af

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019-2022

I Brønshøj-Husum Lokaludvalg har vi med glæde læst Københavns Kommunes udkast til Ældrepolitik 2019-2022. Frihed, Tryghed og Fællesskaber er 3 gode fokusområder, som kan lægge et godt fundament for vores ældste borgere.

Frihed til at kunne selv, frihed til at vælge selv og frihed og tryghed i en by der er rummelig og letlæselig, er afgørende for, at vores ældre kan forblive hele mennesker, selv hvis de mister tidligere styrke. I Brønshøj-Husum mener vi, at frihed også betyder borgernære tilbud. De ældre skal ikke tage tværs igennem byen for at deltage i aktiviteter eller for at komme til egen læge. Frihed er også den frie bevægelighed. Der er behov for busstoppesteder i nærheden. Det stemmer desværre ikke overens med det, der sker i vores lokalområde, hvor busstoppestederne nedlægges. Og derudover opfordrer vi Københavns Kommune til at kræve en best practice af busselskaberne i forhold til buschaufførernes kørsel. De ældre i vores bydel oplever alt for ofte at falde eller frygte at falde i bussen ved voldsom acceleration og pludselige stop.

Tryghed i at forløb i sundhedsvæsenet ikke koster kræfter på grund af logistik og koordineringsopgaver for den ældre, at den ældre møder specialiserede og kvalificerede indsatser, og at deres nære oplever god kommunikation og godt samarbejde med kommunen.
I Brønshøj-Husum har vi massiv lægemangel og vi oplever, at det er utrygt for den enkelte borger, og ikke mindst for de ældre, at der ikke er adgang til egen læge i lokalområdet. Flere oplever, at de må tage taxi, da der ofte er flere kilometer til lægen, og der ikke er umiddelbar adgang via offentlig transport. Det er ikke acceptabelt. Det er dyrt og utrygt, og der er fare for, at det afholder vores lokale borgere fra at komme til lægen med helbredsmæssige konsekvenser for borgeren og i sidste ende økonomiske konsekvenser for samfundet. Desuden vil vi gerne påpege utrygheden i at tolkebistand ikke længere er gratis i forbindelse med lægebesøg. Det skaber utryghed og usikkerhed for borgerne. Især de ældste rammes, da deres mulighed for at lære dansk er lille, på trods af at de har været i landet i 3 år.

Fællesskaber der aktiverer medborgerskab og øger livskvalitet, der modvirker ensomhed og forebygger angst og depression. Fleksible boformer og møder på tværs af generationer er også gode fællesskabere. I Brønshøj-Husum arbejder vi for at skabe plads til seniorbofællesskaber for raske seniorer, også for ældre uden plejebehov, som gerne vil bo sammen med jævnaldrende og have mulighed for at dele hverdagens sorger og glæder samt praktiske og økonomiske udfordringer med andre. Vi oplever dog, at det er svært at komme igennem med det ønske. Især er det relevant nu og her i det nye Tingbjerg/ Utterslevhuse, Bystævneparken og eventuelt andre steder.

I forhold til plejehjem oplever vi, at det er ikke alle plejehjem, der arbejder med demensafsnit. Men vi ønsker i Brønshøj, at der er mere fokus på at sikre, at ikke-demente ikke isoleres sammen med demente, så også de kan opleve meningsfulde fællesskaber i deres hjemlige omgivelser. Desuden er oplevelsen, at der kunne gøres endnu mere for at tiltrække frivillige kræfter på plejehjemmene.

Mange ældre er heldigvis raske og rørige. Og der findes gode lokale tilbud. Men hvis de lokale sportsforeninger blev opfordret til at lave aktiviteter og hold for veteranerne kunne flere måske finde (tilbage) til foreningslivet. Og i lyset af den uheldige sag om den afskedigede frivilligkoordinator i TMF vil vi gerne understrege vigtigheden af en kommunalt forankret frivilligindsats. Vi har i lokalområdet mange rigtig gode interessefællesskaber blandt for vores ældre borgere som havelaug, bilaug, naturplejelaug mv. Indsatsen på frivilligområdet bør styrkes. Det er vigtigt for de ældre at have det frivillige fællesskab, hvor de kan bruge deres tid meningsfuldt sammen med interessefæller.
Vi vil desuden også påpege den etniske dimension i ensomhed for ældre. Vi har i lokalområdet mange borgere, der er kommet til Danmark i løbet af deres liv, og som ikke nødvendigvis kan tale dansk. Faren for at de isoleres i deres lejlighed alene er stor, med ensomhed og depression til følge. Det skal tænkes ind i forebyggelsen mod ensomhed.

Med venlig hilsen

Jarl Feyling
Næstformand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Stine Skot
Formand for Social-og Sundhedsudvalget

Få nyt om høringer

Abonnér