Oprettet: 17. marts 2019
Svarnummer:
24

Indsendt af

Åse Munk Mortensen , Johanne Drachmann m.fl.

Virksomhed / organisation

Ergoterapetuforeningen Region Øst

Postnr.

1358

By

København K

Høringssvar

Ergoterapeutforeningens Høringssvar til
udkast til København kommunes Ældrepolitik

Vi har inviteret vores lokale pensionistmedlemmer til at bidrage
i udarbejdelsen af dette høringssvar. Derfor vil en videre debat med os med fordel kunne ske i Ergoterapeutforeningens Seniorklub.

Læsevejledning: Fed og kursiveret tekst er overskrifter fra udkastet. Tekst markeret med ”xx.” er konkrete forslag til tilføjelser og ændrede formuleringer. Øvrig tekst er kommentarer.

På forkant med fremtidens udfordringer. Side 4
Behandling skal foregå tæt på borgeren og nærmiljøet. Færre sygehusindlæggelser er godt. Kommunen får en stor koordinerende og opsøgende funktion for at borgeren kan opleve tryghed. Forslag til tilføjelse i afsnit 3: ”Vi skal derfor i højere grad bruge de enkelte faggrupper til at løse de kerneopgaver, de er uddannet til.”

Nye pensionister kan opleve voldsomme forandringer i tilværelsen. Derfor bør kommunen i den fase være mere inviterende i forhold til hvad der er af muligheder for at bevare fysiske, sociale og mentale funktioner. Faciliteter til træning, aktivitet og kultur kunne med fordel ligge samme sted.

Afsnittet om frihed, side 5 og 6.
Hjælp til at kunne selv.
Vi vil godt have skærpet beskrivelser af indsatser, der forebygger at borgeren mister færdigheder, fysisk, kognitivt og mentalt. ”Borgeren skal opleve inspiration til at bevare funktioner samt meningsfulde og glædesskabende aktiviteter”.

Vi er enige i at det er vigtigt at kunne klare sig selv og være aktiv. Udgangspunktet for dette, er naturligvis ”at den enkelte selv udtrykker, hvad han/hun har behov for og er motiveret for, for faktisk at kunne klare sig selv.” Til syvende og sidst handler det om livskvalitet. Derfor er det nedladende, respektløst og direkte modsætningsfyldt i forhold til, at det er den enkelte borgers ønsker der er udgangspunktet at skrive: ”Som ældre skal man motiveres og støttes til at klare hverdagens……” Vi ser gerne dette perspektiv ændret.

Godt med afsnittet med valgfrihed. Dette forudsætter rummelige og fleksible kvalitetsstandarter, som også giver plads til balance mellem nødvendige hjemlige aktiviteter, lystbetonede og sociale aktiviteter.

Tryghed, side 7 og 8.
Sammenhængende forløb
Afsnittet omfatter vidt forskellige behov hos borgeren. Hvis det drejer sig om at genvinde kræfterne og leve et godt liv, så må indsatsen være et rehabiliterende forløb med ergoterapi og fysioterapi.
Casen om Gerda
Det vil være på sin plads at nævne bl.a. ergoterapeuter i denne case.
Specialiserede og kvalificerede indsatser.
Vi ser frem til at også ergoterapeuter med videreuddannelse får mulighed for at bidrage til realiseringen af det politiske mål om at gå forrest og bidrage til forskning og udvikling af ny viden.

Øverst side 8: ordet ”rehabilitering” indsættes sammen med ”behandling og omsorg”.

Fællesskab, side 9 og 10.
Mod på livet sammen med andre
Sidste sætning ”Københavnerne skal motiveres til at gøre brug af byens tilbud…..litteratur” ændres til: ”Københavnerne skal modtage inspirerende information om byens tilbud ……….. litteratur, især ved start på deres pensionisttilværelse. En forudsætning for at benytte muligheder udenfor eget hjem er at man kan færdes trygt. Dette kræver tilgængelighed på gader og til offentlig transport samt egnede hjælpemidler, hvis der er behov for dette.”

Boformer og mødesteder på tværs.
Vi hilser det politiske mål, om at borgere skal have mulighed for at flytte til en mindre bolig, velkomment. Hvordan bliver det muligt at betale for disse boliger for enlige ældre.

Linje 6 i dette afsnit: ”københavnerne” ændres til ”københavnere”

Med venlig hilsen

Åse Munk Mortensen
Regionsformand, Ergoterapeutforeningen, Region Øst.

Få nyt om høringer

Abonnér