Oprettet: 15. marts 2019
Svarnummer:
21

Indsendt af

Anja Methling

Virksomhed / organisation

Region Hovedstaden, Center for Sundhed

Postnr.

3400

By

Hillerød

Høringssvar

Region Hovedstaden vil gerne kvittere for Københavns Kommunes udkast til en ny ældrepolitik, som indeholder mange gode overvejelser om det gode ældreliv i byen. Vi er især glade for at se, at der er fokus på samarbejdet på tværs af sektorerne om sammenhængende forløb for borgerne og fokus på, at der i de kommende år skal samarbejdes endnu mere om at sikre god behandling tæt på borgerne.

Vi vil gerne opfordre til, at det indgår i den nye ældrepolitik, at man også vil have fokus på at mindske ulighed i sundhed, ex. gennem mere differentierede sundhedstilbud og forebyggelse af helbredsproblemer hos socialt udsatte borgere.

Få nyt om høringer

Abonnér