Oprettet: 6. marts 2019
Svarnummer:
9

Indsendt af

Amager Vest Lokaludvalg

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

Høringssvar fra Amager vest Lokaludvalg vedr. Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019-2022
Amager Vest Lokaludvalg takker for det tilsendte udkast vedrørende Københavns Kommunes Ældrepolitik. Lokaludvalget finder det positivt, at kommunen tager ældrepolitikken op.

Lokaludvalget har følgende bemærkninger:
• Udkastet indeholder mange gode ideer, men vi så gerne, at ideerne blev konkretiserede

• Lokaludvalget undrer sig over, at der bliver overset en stor gruppe af ældre, der er mobilløse og ikke så vant til skærmløsninger

• Politikken bør være mere ambitiøs i sin målsætning, fra "at der skal være færre ensomme ældre" til, at kommunen arbejder for, "at der ikke skal være ensomme ældre i København"

• Lokaludvalget foreslår, at kommunen vil arbejde for bedre mobilitet og kollektiv transport for ældre i ældrepolitikken

• Kommunen bør igangsætte konkrete indsatser, der kan sikre, at ældre bliver fortrolige med og parate til at anvende digitale løsninger.

Med venlig hilsen
André Just Vedgren
Formand for Amager Vest Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér