Oprettet: 15. marts 2019
Svarnummer:
17

Indsendt af

Afdelingschef Pernille Slebsager

Virksomhed / organisation

Kræftens Bekæmpelse

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Kræftens Bekæmpelses høringssvar København den 14/3 2019

Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at Københavns kommune har udarbejdet et udkast til en ny ældrepolitik.

Kommunernes indsats spiller en stor rolle for kræftpatienters og pårørendes hverdag. Flere lever længere med kræft og inden for en kort årrække vil antallet af kræfttilfælde være øget markant. Det vil betyde, at flere borgeres liv vil blive berørt af sygdom. ’At være på forkant med fremtidens udfordringer’ vil derfor for mange kræftpatienter og pårørende være lig med en kvalificeret og rettidig rehabiliterende og palliativ indsats.

I udkastet til Ældrepolitikken beskrives det, at kommunen vil intensivere såvel opsamlingen af data som brugen af digitale- og velfærdsteknologiske løsninger i indsatsen over for borgerne. Kræftens Bekæmpelse finder det særligt relevant, at der i kommunen sker en intensivering af indsamlingen af data om den rehabiliterende og palliative indsats, man tilbyder borgerne for at sikre viden og en ensartet god kvalitet.

Hvad angår intensiveringen af brugen af digitale- og velfærdsteknologi vil Kræftens Bekæmpelse anbefale, at man i ældrepolitikken adresserer, hvordan kommunen kan sikre et godt samarbejde og en god indsats for borgere, der er socialt sårbare. Kræftens Bekæmpelse har netop udgivet en hvidbog, der viser, at der er ulighed i alle dele af kræftforløbet, og at uligheden er stingende.

Kræftens Bekæmpelse finder det relevant, at udkastet til ældrepolitikken har fokus på borgernes hverdag. De fleste kræftpatienter og pårørende ønsker at være mest muligt i eget hjem, og de efterspørger synlige og lettilgængelige tilbud, samt en kontinuitet i de fagprofessionelle, de møder.

Kræftens Bekæmpelse mener ligeledes, at ældrepolitikken bør tydeliggøre, hvorledes kommunen vil sikre, at patienter med rehabiliterende og/ eller palliative behov, samt deres pårørende, bliver identificeret, inddraget ud fra egne ønsker og får tilbudt relevant støtte.

Kræftens Bekæmpelse vil ligeledes forslå, at ældrepolitikken beskriver, hvordan kommunen vil sikre organisatorisk inddragelse af patienter og pårørende i udviklingen af kommunens udvikling af strategi og borgerettede tilbud.

Kræftens Bekæmpelse ser frem til at følge arbejdet med implementeringen af ældrepolitikken.

Med venlig hilsen

Pernille Slebsager
Afdelingschef, Patient- og pårørendestøtte
Kræftens Bekæmpelse

Få nyt om høringer

Abonnér