Oprettet: 20. november 2018
Svarnummer:
133

Indsendt af

Sekretariatet

Virksomhed / organisation

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Postnr.

1300

By

København K

Høringssvar

Til Københavns Kommune København, 20. september 2018 Vedr.: Verdensby med ansvar - Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 for København Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur skal hermed komme med sine kommentarer til Forslag til Kommuneplanstrategi 2018 for Københavns Kommune. Landsforeningen mener, at understående bør inkluderes i strategien 1) Alle bygninger, der er ældre end 50 år bør SAVE-registreres. Bygninger med bevaringsværdig 1-4, bør bevares. Sidst der blevet udarbejdet en systematisk vurdering af Københavns bygningskulturelle bevaringsværdier var med bydelsatlassene i 1990’er. Dette arbejde kan med fordel opdateres, så også den mere moderne kulturarv bliver belyst. Aldersgrænsen for fredning fastsat i Bygningsfredningsloven til 50 år, derfor bør bygninger op til 1968 vurderes. SAVE registreringerne bør ligge synlige på kommunens hjemmeside. 2) Københavns kulturhistoriske egenart bør beskrives i et selvstændigt afsnit, der også anviser, hvordan den bevares. Kulturhistorien er det, der gør København unik, det der giver byen sin kant. Uden en historisk forståelse og forankring, forsvinder der egenart, som det moderne København skal udvikle sig på. Derfor bør en bygningskulturel analyse danne grundlag for den videre udvikling. København har en markant moderne kulturhistorie, som i særlig grad er ubelyst. Københavns moderne byhistorie bør belyses og værdisættes i en offentlig, åben og dynamisk bevaringsstrategi. 3) Byliv har mange facetter, et af dem er at kunne aflæses byens historiske lag. Det er åbenlyst, at Københavns Kommune skal have fokus på det gode byliv. Byliv er mange ting, det er bl.a. at kunne opleve forskellige byrum, at kunne aflæses forskellige historiske tider og opleve, hvordan byen har udviklet sig udad og opad over tid. Derfor er det vigtigt at fastholde de historiske lag i bygningerne, der er med til at berette om det byliv, der tidligere har været. Specifik har høringen på lokalplanssagen om Ørkenfortet peget på at f.eks. Københavns kantzonepolitik står i vejen for en mere nuanceret syn på modernismens formgivning og den variation det giver til bylandskabet. Vi uddyber gerne overstående punkter yderligere. Kontakt os på 70 22 12 99 eller via mail@byogland.dk Med venlig hilsen Grethe Pontoppidan Formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur udvalg for Nyere Tids Arkitektur

Få nyt om høringer

Abonnér