Oprettet: 20. november 2018
Svarnummer:
129

Indsendt af

Ole J. Petersen

Virksomhed / organisation

ATP Ejendomme A/S

Postnr.

1123

By

København K

Høringssvar

Ansøgning om ændring af kommuneplanramme Der ansøges om ændring af kommuneplanrammen gældende for matr.nr. 6010, Udenbys Klædebo, København. Grunden er beliggende ud mod Blegdamsvej, Fredens Park og Ryesgade og består i dag af fem erhvervsbygninger, som tilsammen danner en karrébebyggelse i 3-5 etager med to gårdrum. Mod Ryesgade mangler der en bebyggelse, hvorfor den samlede karré i gadebilledet fremstår ufuldendt. Ryesgade er primært en boliggade med enkelte caféer på hjørnerne og Fredens Park et mindre benyttet rekreativt område i byen. Vision Visionen er at lave en huludfyldning i fem etager mod Ryesgade samt tilpasse eller etablere en ny bygning i fire etager ud mod Fredens Park. Det er ønsket at begge bygninger får mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv og detailhandel i stueetagen samt boliger i de øvrige etager for at fuldende Ryesgade som primært boliggade. En aktiv og åben stueetage vil være med til at gøre denne del af Fredens Park og Ryesgade til et mere aktivt område med en aktiv kantzone, som giver mulighed for ophold og rekreative aktiviteter. Nærmere detaljeringer af visioner og muligheder fremgår af vedhæftede høringssvar/forslag til kommuneplanstrategi 2018.

Få nyt om høringer

Abonnér