Oprettet: 20. november 2018
Svarnummer:
128

Indsendt af

Mikkel Nordberg

Virksomhed / organisation

Holscher Nordberg Architecture and Planning

Postnr.

2100

By

Copenhagen

Høringssvar

Kære Københavns Kommune Nedenstående grundejere beliggende ved Bådehavnsgade Vest ønsker at stille deres matrikler til rådighed for en fremtidig byudvikling. Området har i dag status af industri og detailhandel og har store rekreative områder placeret i umiddelbar nærhed. Grundejerne ser fremtidigt en koncentration af boligbebyggelse på dette sted med de faciliteter der understøtter et godt boligliv. En kommuneplanramme som B4 vil underbygge disse intentioner. Området udmærker sig ved at ligge tæt op ad den eksisterende sejlforening samt naturområdet ”Tippen” og ”Stejlepladsen”. Nedenstående grundejergruppe samt rådgiver ser det som afgørende at der bliver skabt en koordineret rekreativ og bymæssig sammenhæng mellem disse områder og Bådehavnsgade Vest. For nedenstående grundejergruppe har Holscher/Nordberg Architecture and Planning udarbejdet en analyse mapper der behandler områdets kvaliteter, forbindelser, egenart og skala. Denne vedlægges. Grundejergruppe samt rådgiver ser frem til et godt samarbejde med relevante myndigheder om en udvikling af området med fokus på at lave et samlet og unikt by- og boligområde. Interessetilkendegivelser vedlægges for: 390 SJATOX ApS 392, 393 Børge Kristiansen & Søn A/S 391 BH38 ApS 419 Ejendomsselskabet Bådehavnsgade ApS 457 I/S Hadsundvej 12 429 MB Ejendomme 2017 Aps. 436, 437 Ejendomsselskabet speditørvej 1-5 431 NJ. Ejendomme 433 Speditørvej 9 Aps

Få nyt om høringer

Abonnér