Oprettet: 20. november 2018
Svarnummer:
137

Indsendt af

Kirsten Lind

Postnr.

2450

By

KøbenhavnSV

Høringssvar

Den demokratiske proces har spillet helt fallit når det kommer til problematikken omkring Fiskerhavnen og Stejlepladsen. Hvordan kan man komme på den tanke at lægge et byggeri på 550 boliger på et meget lille område uden at spørge hverken lokale beboere eller lokaludvalget i området? Oven i købet et område, der er fredet og i kommuneplanen har status af offentligt rekreativt område. Og så vil man ophæve fredningen - ikke på den "normale" måde gennem fredningsnævnet, men ved lov. Det er uhørt at ophæve en fredning ved lov i en situation, hvor der ikke er tale om samfundsmæssige interesser, men hvor det udelukkende er pga økonomiske hensyn. Området vil blive ødelagt, hvis man bebygger Stejlepladsen, endda med 4-5 etagers byggeri, som der vil blive tale om, hvis der på det lille område skal være plads til 550 boliger. Og når man har tænkt sig at bygge til alle de mennesker, kommer der selvfølgelig også øget trafik. Mange af de nye beboere har vel også biler. I forvejen kommer der yderligere trafik pga den nye genbrugsplads. Hvad med indkøbsmuligheder? Daginstitutioner? Der følger noget med i forbindelse med et byggeri til så mange mennesker. Hvordan kan man dog tro, at området vil blive bevaret så nogenlunde som det er? Der skal selvfølgelig ikke bygges på Stejlepladsen ligesom man også bør være varsom med at bygge tæt i øvrige dele af København. Byen er ved at være fuldt ud bebygget. Det bliver ikke en bedre by, hvis det bliver en tættere by. En by som København skal også have plads til store og små grønne områder. At byen ikke er alt for tæt i alle områder er netop det der gør den attraktiv for både beboere og besøgende. Der er områder af byen, der er forfærdelige og alt for tætte. Lad være med at fortsætte det bygningsmønster. Det fører på længere sigt kun til moderne slum.

Få nyt om høringer

Abonnér