Oprettet: 20. november 2018
Svarnummer:
153

Indsendt af

A. B. Andersen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Det er vigtigt at alle (!) dele af Københavns Kommune sikres arealer reserveret til såkaldt "salg af større enheder". Bestræbelser på under den gældende Kommuneplan at drible udenom dette ved f.eks. kommuneplantillæg uden overordnende hensyn i en samlet kommuneplanrevision og omdefinere det eksisterende areal i postnummer 2300 ("matrikel 1850 Sundbyvester" dvs.: ved Englandsvej 51, jf. vedhæftede fil) bør derfor straks sættes i bero og afvente de overordnede hensyn for sådanne arealer i den samlede, nye Kommuneplan. Det her omtalte areal til "salg af større enheder" er aktuelt det eneste (!) i Københavns Kommunes bydele på Amager.

Få nyt om høringer

Abonnér