Oprettet: 1. marts 2018
Svarnummer:
20

Indsendt af

Nicole Valentin

Virksomhed / organisation

Amager Ro- og Kajakklub

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over placeringen af denne badezone. Jeg mener, at 16 meter er for bredt, idet havneløbet på dette sted i forvejen er smalt og pga. byggeri på sjællandssiden snart bliver endnu smallere. Jeg er ikke imod badezonen eller flere fremtidige badezoner, men jeg er bekymret for
sikkerheden. Der er en del bådtrafik i havnen, og det vil blive endnu sværere for både (såvel store som små) at navigere, når der ikke alene skal holdes øje med anden trafik på vandet og faste installationer som fx byggeri, der rager ud i havneløbet og de mange nye broer, som besværliggør udsynet i havnen
sammenlignet med tidligere, hvor havneløbet var mere åbent og dermed nemmere at overskue, men også med badezoner. Jeg er aktivt medlem af
Amager Ro- og Kajakklub i den sydlige del af havnen, og jeg er bekymret over at skulle passere denne badezone, da den vil tvinge mig og mine
klubkammerater (herunder børne- og ungdomsroere samt nybegyndere) ud i havneløbet og nok også helt ud i sejlrenden. Det er svært nok at ro på denne strækning i sommerperioden pga. bådtrafikken, men med denne badezone vil det blive endnu sværere. Såfremt denne badezone vedtages, håber jeg, at den ikke bliver så bred (16 meter) som annonceret, men hellere smallere og længere, så den bliver nemmere at passere for kajakker og robåde. Der ligger fem ro- og kajakklubber i den sydlige del af havnen, så det er mange foreningsmedlemmer, der vil blive berørt af anlæggelsen af denne badezone. Såfremt den
anlægges, håber jeg desuden på meget tydelig afmærkning med store bøjer i alle hjørner, så alle trafikanter på vandet nemt kan se, at der ligger noget, som de skal navigere uden om. Anlæggelse af bølgebrydere rundt om badezonen vil desuden være anbefalelsesværdigt, da dønningerne fra de passerende motorbåde (herunder havnebussen) dermed vil blive brudt, hvilket vil gøre det nemmere for kajakker og robåde at passere badezonen, samt også give mere
roligt badevand til de badende i badezonen. Strækningen Havnevigen-Bryggebroen er kendt for at være plaget af dønninger, idet havneløbet på begge sider
består af kajkanter, der ikke bryder bølgerne, så det vil ikke være roligt badevand, som badezonen kommer til at befinde sig i, medmindre der anlægges fx
stensætning eller lignende (som længere nordpå og sydpå). Når kajkanterne går lige op og ned, vil dønninger og bølger blive i havneløbet længe og give
uroligt vand, som ikke egner sig til dårlige svømmere (vandet står og "hopper" i timevis pga. dønningerne, idet der ikke er noget til at bryde deres
bevægelse). Vedr. afmærkning vil et lille banetorv som ved badezonen længere nordpå på Islands Brygge ikke
være tilstrækkeligt på dette sted i havnen, da havneløbet her er smallere og trafikanterne ikke er vant til rekreative bademuligheder på samme måde som oppe ved Langebro/Havnebadet. Jeg foreslår, at man i stedet anlægger badezonen/badezonerne på sjællandssiden af havnen, idet der er mere plads og
denne side traditionelt ikke benyttes af ro- og kajakklubberne i samme udstrækning som amagersiden. Der vil også være bedre mulighed for at anlægge
bølgebrydende foranstaltninger. Såfremt
badezonen bliver vedtaget, vil jeg gerne opsummere, at jeg kraftigt anbefaler en lang, smal og godt afmærket badezone gerne suppleret af bølgebrydning
frem for en bred og kort dårligt opmærket ditto. Med venlig hilsen, Nicole Valentin, kajakroer, roer, kajakinstruktør, kajaktræner,
Amager Ro- og Kajakklub, 2300 København S.

Få nyt om høringer

Abonnér