Oprettet: 1. marts 2018
Svarnummer:
21

Indsendt af

Amager Vest Lokaludvalg

Postnr.

2300

By

KBH s

Høringssvar

Høringssvar vedr. etablering af badezone på Islands Brygge 38

Amager Vest Lokaludvalg takker for at blive hørt vedr. etablering af badezone på Islands Brygge 38. Høringssvaret er skrevet i samarbejde med Islands Brygges Lokalråd.

Vi noterer os, at ejer af landarealet ud for den ønskede badezone er den private ejerforening “Havnebryggen Polaris”, der skal give sin tilladelse til, at offentligheden kan bruge arealet til fx adgang, ophold, omklædning mv. i forbindelse med badning i zonen.

Som udgangspunkt er lokaludvalget og lokalrådet generelt positive overfor at flere får muligheden for at kunne anvende havnefronten på Islands Brygge til rekreative aktiviteter under forudsætning af, at det sker på kontrolleret vis dvs. at de nye aktiviteter ikke begrænser eller reducerer kvaliteten af havnepromenadens rekreative anvendelse.

Fri udsigt over vandet
I den forbindelse er det meget vigtigt, at den frie udsigt til og over vandet fra havnepromenaden bevares. Nødvendige anlæg og faciliteter skal i videst mulig udstrækning placeres væk fra vandet eller holdes under kajkantens niveau.

Den trafikale sikkerhed
Overordnet er lokaludvalget og lokalrådet opmærksomme på, at placeringen af badezonen kan medføre, at passagen for gennemsejling i havnen mellem badezonen og de nye bebyggelser på de opfyldte havnearealer ved Enghave Brygge bliver meget smal og kan øge risikoen for gennemsejlingen i denne del af havneløbet. Den trafikale sikkerhed for gennemsejling i havnen må ikke kompromitteres ved anlægget.

Toiletadgang
Lokaludvalget og lokalrådet er tillige opmærksomme på, at der ikke er krav om toiletadgang i rimelig afstand på landarealet for gæsterne i badezonen, dog lige bortset fra en periode om sommeren, hvor kommunen vil installere midlertidigt toilet, hvis Ejerforeningen ønsker/tillader det. Ellers er gæsterne henviste til toiletfaciliteter, der ligger mere end en kilometer væk ved Havnebadet. Med sådanne afstandsbetingelser vil det ikke kunne undgås, at gæster vælger at urinere og efterlader ekskrementer i badezonen. Efter vor opfattelse skal der indrettes permanent toiletadgang på landarealet ved badezonen.

Renholdelse
Eftersom badezonen vil være åbent året rundt, er der behov for udvidet renholdelse af området. Vi foreslår derfor, at der i forbindelse med etableringen af den nye badezone findes de nødvendige midler til at holde området rent og fri for affald hele året.

Med venlig hilsen
Amager Vest Lokaludvalg

André Just Vedgren
Formand

Få nyt om høringer

Abonnér