Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
210

Indsendt af

Anni Nielsen

Postnr.

2730

By

Herlev

Høringssvar

En strategi for biodiversiteten i København er vigtig, men endnu vigtigere er sikringen af den højeste biodiversitet, der allerede eksisterer! Forberedelserne til byggeri på Amager Fælled har allerede fjernet levestederne for lærkerne, viberne, skovhornuglerne og rådyrene. Tilmed vil en række andre fugle som gulbugen, græshoppesangeren og løvsangere forsvinde fra kommunen. Er det at sikre biodiversiteten? Mange andre fuglearter, herunder nattergalen, vil drastisk falde i antal pga. 5000 menneskers daglig tryk. I en tid, hvor naturen er så voldsomt under pres, må vi stoppe op, for når dyrene først er væk, er de væk for stedse. Bevar hele Amager Fælled og sørg for at indføre en træpolitik, så gamle træer beskyttes, og sæt i gang med plantningen af de tusindvis af træer, som borgerne er stillet i udsigt.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen