Høringssvar vedrørende Ophævelse af Byplan 86 Kraftværksvej

Oprettet: 29. juni 2020
Svarnummer:
5

Indsendt af

Sigrid Søndergaard

Virksomhed / organisation

Amager ressource center

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

I forbindelse med aflysning af byplan 86 vil ARC påpege, at ARC anvender Kraft-værksvej som adgangsvej for alle renovationsbiler til selve forbrændingsanlægget. Der er altså tale om tung erhvervstrafik på denne vej. Det er den eneste mulige ad-gangsvej, idet Vindmøllevej er adgangen til Amager Bakke og det reakreative område. Her er der en del bløde trafikanter såsom besøgende til selve tagparken, skoler til vo-res skoletjeneste og andre delegationer til rundvisning på anlægget.

En aflysning af byplan 86 må i så fald ikke afføde krav om mindre trafik på Kraftværksvej. Ligeledes skal det ikke medfører ændringer i ARCs vilkår ift. at drive sin virksomhed såsom eksempelvis støjkrav etc.

Få nyt om høringer

Abonnér