Høringssvar vedrørende Ophævelse af Byplan 86 Kraftværksvej

Oprettet: 21. juni 2020
Svarnummer:
2

Indsendt af

L. Vestergaard

Postnr.

2200

By

Nørrebro

Høringssvar

Med forbehold for meningsforstyrrende formuleringsfejl i forslagets korte tekst:

En afskaffelse at den gamle byplanvedtægt åbner for hvad som helt på arealet, som ligger omkranset at byens største samling af farlige anlæg og virksomheder, som indebærer risiko for brand, eksplosionsfare, samt risiko for spredning af sundhedsfarlige aerosoler med lugt og mikroorganismer.

Området er oprindelig anlagt med stor og sikker afstand fra det egentlige København, som desværre er ved at omklamre de risiko-belastede samfundsnødvendige Infrastrukturelle funktioner:  

Benzinøen Prøvestenen, Amager Værket, ARC Amager Forbrændingen, Rensningsanlægget Lynetten og andet farligt og forurenet.

Efter erindringen, er området mere eller mindre i lighed med Pyrolysegrunden forurenet med diverse olie og tjærestoffer, samt melamin, som er læsset af siden 1955 fra Mærsk Raffinaderiet, Dan-Brit-kem a/s, kaldet Pyrolyseværket.

Alle naboområderne har forbud mod dyrkning af spiselige afgrøder.

Området bør aldrig anvendes til beboelse eller langvarigt ophold.

Området kan fremragende anvendes til fritidsformål, herunder alverdens sø- sejl og rosport.

Vandet i Prøvestenskanalen skal formentlig have forbedret vandskifte og gennemløb før det bliver egnet til at bade i, men sejle og ro i det relativt rolige vand, må være en oplagt mulighed.

Få nyt om høringer

Abonnér