Oprettet: 19. december 2019
Svarnummer:
1

Indsendt af

Ørestad Vandlaug

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Vedr. Høring: Anlæg af bygværk ved Nordre Landkanal.

By & Havn og Vandlauget i Ørestad har en fælles målsætning om at Nordre Landkanal mellem motorvej/jernbane og Center Boulevard skal overdrages fra By & Havn til Vandlauget. Endvidere er Bellakvarter optaget i Vandlauget. Vandlauget er på den baggrund i løbende i dialog med Bellakvarter om vandelementer og udledning til bl.a. Nordre Landkanal.
Vandlauget har modtaget tegninger af udløbsbygværket fra Solstra som forestår udvikling af Bellakvarter. I den forbindelse har Vandlauget jf. nedenstående høringssvar kommenteret Solstras forslag til udløbsbygværk.
Vandlauget i Ørestad har følgende bemærkninger til høringen:

• Udløbet er dykket som Vandlauget ønsker.
• En mindre del af udløbsbygværket – den lodrette beton – er synlig. Hvis den lodrette beton var dykket, ville vandspejlet ramme skråningen, som derved ville blive eroderet. Vi mener, at den foreslåede løsning er god.
• For at etablere udløbsbygværket er man nødt til at grave ud på begge sider af bygværket, og over dette, dvs. gennem brinken. Her retableres med ”marksten min. 10 cm i diameter”. Denne løsning er drøftet direkte med Rambøll (Jan Nielsen), og Vandlauget har gjort opmærksom på sin bekymring for, om det vil holde.

Med venlig hilsen
Gertrud Birke
Formand, Vandlauget i Ørestad

Få nyt om høringer

Abonnér