Oprettet: 20. juli 2020
Svarnummer:
21

Indsendt af

Stig Kammersgaard

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Vi har med interesse fulgt jeres oplæg til ny skolestruktur i Valby Syd, og vi har deltaget i borgermødet herom i starten af juni. Vi forstår i store træk jeres bevæggrunde for at etablere en storskole bestående af Kirsebærhavens Skole, Lykkeboskolen og den nye skole på Grønttorvet. Som beboere på Grønttorvet har vi særligt én stor bekymring hvad angår oplægget til skolestruktur, hvor indskolingen skal foregå på de to førstnævnte skoler: Skolevejene for de mindste børn. Grønttorvet er pt en ø omgivet af to store og tungt trafikerede indfaldsveje (Folehaven og Gammel Køge Landevej), jernbanen og en dårligt trafiksikret vej (Retortvej). Vi ved ikke, om vores indskolingsbørn kommer til at høre under Kirsebærhavens Skole eller Lykkeboskolen, men uanset hvad vil deres skolevej sandsynligvis gå via enten Retortvej og Folehaven eller Retortvej og Vigerslev Alle. I begge tilfælde skoleveje med dårlige forhold for bløde trafikanter i form af manglende og/eller mangelfulde fortove, cykelstier og sikre passager af veje. Vi mener derfor, at det er en bunden opgave for kommunen at investere i at skabe trygge skoleveje for alle i Valby Syd, hvis den foreslåede skolestruktur skal have nogen gang på jord. I den henseende vil det være afgørende at lave bindende tilsagn om sådanne investeringer allerede i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur. Hvis der ikke kan tilbydes sikre skoleveje for de mindste Grønttorvsbørn sammen med den foreslåede skolestruktur, er det eneste reelle alternativt, at den nye skole, der etableres på Grønttorvet også får spor for indskolingen, så de mindste børn ikke skal færdes på meget usikre skolevej. Skolevejene er helt afgørende for, at de lokale folkeskoler i Valby bliver et attraktivt tilvalg for Grønttorvets såvel som resten af Valby Syds beboere.

Få nyt om høringer

Abonnér