Oprettet: 18. juli 2020
Svarnummer:
19

Indsendt af

Maria Noer

Virksomhed / organisation

SURF Valby

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Høringssvar fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret vedr. ændring af skoledistrikter og skolestruktur

 

Valby d. 17. juli 2020

Områdefornyelsen Folehavekvarteret består af lokale beboere, professionelle, ildsjæle og borgere der færdes i og omkring Folehavekvarteret. Områdefornyelsens formandskab har drøftet den foreslåede skolestruktur.

 

Formandskabet og områdefornyelsens styregruppe bakker op om en ny skolestruktur, hvor den nye skole ved Torveporten, Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole bliver én samlet skole med fælles ledelse og skoledistrikt. En skole på tre matrikler. Det er vigtigt for Valbys sociale sammenhængskraft og for Folehavekvarterets beboere at blive koblet bedre sammen med det nye Valby på Grønttorvet. De to kvarterer er meget forskellige, og vi har drøftet, at social mobilitet og chancelighed vil have de bedste betingelser, hvis Kirsebærhavens skole bliver tænkt sammen med den kommende skole på Torveporten.

 

Områdefornyelsens formandskab og styregruppe vurderer, at Kirsebærhavens skole er oplagt til indskoling, da der er meget uderum (lav bebyggelsesprocent) og da skolen netop har fået en ny indskolingsdel. Kirsebærhavens skole fungerer efter det vi har hørt og erfaret rigtig godt i indskolingen.

 

Men Kirsebærhavens skole er i dag udfordret i forhold til det nuværende skoledistrikt. Det nuværende skoledistrikt går over vejen Folehaven og distriktet går helt op til Vigerslev allé. En undersøgelse viste, at mange af de familier der bor længst væk (og markant tættere på andre gode folkeskoler) søger væk fra Kirsebærhavens skole og fx til Vigerslev allé skole. Vi kan se, at det er et problem for Kirsebærhavens skole, der derfor har meget ledig kapacitet. Det giver derfor en folkeskole med mange fragmenterede skoleinstitutioner, der huser sig ind i den ledige kapacitet. Blandt andre har Kirsebærhavens skole været genhusningsskole (vidst siden 2015), en specialskole og nu også en lille skole. Samtidig hermed er der knap 50 % af skolens kapacitet, der huser børn inden for det almindelige skoledistrikt. Det er utrolig hårdt for så lille et boligområde. Ikke kun at have yderligere trafik i bydelen, hvor mange kører deres børn i skole, men også det faktum, at mange elever bor i helt andre bydele i København og fragtes med taxi, store busser eller lign. Flere af disse børn går i klub og foreningsliv udenfor bydelen og det efterlader en stor tom skolebygning og uderum efter skoletid. Det er meget ærgerligt, da især boligområder, som er karakteriseret som udsat by, har brug for mere byliv og mulighedsrum, hvor man kan være aktive med naboer og dyrke fritids- og foreningsliv.

 

Vi ønsker at tænke skolerne sammen. Men det er MEGET vigtigt at tænke over, hvordan skolerne fysisk og mentalt bindes sammen. Hvordan bevæger børnene og deres forældre sig fx over Folehaven?

 

En andet stor opmærksomhed herfra er, unge- og fritidslivet i Folehaven. Hvis det besluttes, at flytte alle udskolingsinstitutionerne over på Grønttorvet, hvad efterlader det så af behov i Folehavekvarteret? De nuværende faciliteter, hvor BUF lejer sig ind i KAB/3Bs lokaler på Vinhaven, er i yderst dårlig stand. De faciliteter lever ikke op til nutidens krav, og det er derfor vigtigt, at disse også tænkes ind ift. ny skolestruktur. Det er vigtigt, at børnene har lige muligheder for at udvikle kompetencer og lige gode rammer for at boltre sig med. Vi finder, at faciliteterne ved Kirsebærhavens Skole er bedst velegnet til de yngre elever – fx ligger dyrelegepladsen lige ved skolen, men det kræver en større opdatering og en plan for større sammenhæng med skolen, samtidig med faciliteterne kan benyttes rekreativt uden for skoletid.

 

Under alle omstændigheder kræver en ny skolestruktur en større trafikalplanlægning, særligt i forhold til at krydse Folehaven og Retortvej, som i dag opleves som en farlig trafikkorridor mellem områderne. Derfor opfordres til, at der skabes en løsning, hvor der etableres overgange, der opleves både sikre og farbare for børn og forældre på cykel. Endvidere vil vi påpege, at hvis man vælger den tredelte løsning får nogle af udskolingseleverne langt til skole – op til 2,5 km til skolen ved Torveporten for de elever, der bor i udkanten af Lykkebo Skoles nuværende distrikt. For at løsningen vil være attraktiv for særligt forældre og børn på Grønttorvet, er det nødvendigt at sikre sammenhængen i skoledistriktet ved at skabe sikre skoleveje på tværs af distriktet. Der er bl.a. behov for, at der skabes en tryg forbindelse på tværs af den trafikerede vej Folehaven og Retortvej, og at der afsættes midler hertil. Skoleveje som opleves som sikre og nemme både af mindre børn og deres forældre, samtidig med at unge finder dem attraktive at benytte.

 

 

 

Tak fordi I ville lytte med til vores oplevelser og tanker om ny skolestruktur. Det er en kæmpe mulighed for at binde bydelen bedre sammen – både fysisk, mentalt og socialt.

 

De bedste hilsner

Områdefornyelsens styregruppe og formandskabet

 

 

 

 

 

 

 

 

Få nyt om høringer

Abonnér