Oprettet: 4. juni 2020
Svarnummer:
3

Indsendt af

Manon de Jongh

Virksomhed / organisation

Skolebestyrelse Kirsebærhavens Skole

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Høringssvar fra Kirsebærhavens Skoles skolebestyrelse i forbindelse med høring vedr. indstilling til mulige skolestrukturer i ifm. opførsel af skolen på Torveporten – juni 2020

Kirsebærhavens skoles bestyrelse takker for at blive hørt i forbindelse med indstillingen om forslag til forskellige løsninger vedr. opførsel af den nye skole på Torveporten. Skolebestyrelsen på Kirsebærhavens Skole har siden vi blev klar over at der skal opføres en skole på Grønttorvet arbejdet aktivt for at vi i Valby Syd ikke får 2 konkurrerende skoler, men i stedet ønsket og opfordret til politisk opbakning ift. at de 2 skoler blev en samlet skole. En indskolingsskole og en udskolingsskole. Derfor vil vi gerne pege på 2 af følgende af jeres anbefalede løsninger[1]:

- Skolen ved Torveporten etableres som en udskolingsafdeling til Kirsebærhaven Skole

- Én samlet skole med basisafdelinger på Lykkebo Skole og Kirsebærhaven Skole og udskolingsafdeling for 6.-9. klasse på skolen ved Torveporten

Dette vil vi gøre ud fra flg. opmærksomhedspunkter: Der er i området omkring Folehaven og Kirsebærhavens skole allerede en stor områdefornyelse i gang, hvor et af pejlemærkerne er, at sikre stisystemer til resten af Valby og Idrætsparken. En arbejdsgruppe er i skrivende stund godt i gang med planlægning og drøftelse af budgettering af et sikkert stisystem. Ved at lave en under – eller. overføring til Kirsebærhavens skole fra Grønttorvet sikres en tryg skolevej for alle vores distriktsbørn, også for elever fra Valby Have. Et samarbejde mellem områdefornyelsen, B&U-udvalget samt teknik-og miljøudvalget omkring etablering af sikre stisystemer, mener vi, vil kunne give en økonomisk og social synergieffekt, og hermed bidrage til sammenhængskraften i hele området/Valby.

Derudover vil vi også pointere, at vi til indskolings-opskrivningsaften tilbage i november, havde flere ”Grønttorvsbeboere”, der var interesserede i og ønskede opskrivning af deres barn til vores skole. Det er en tryghed som tilflyttere, og generelt som forældre at vide, hvilken skole ens barn hører til. Forældre og børn i hele området vil med én af de indstillede løsninger i god tid vide, hvilken skole deres barn hører til. Et fysisk skoleskift ifm overgang til udskolingsskole ser vi som en kreativ nytænkning af folkeskolen, en stærk udskoling med et spændende unge-miljø, vil være et kommunalt alternativ til den udsivning til andre, også mange privatskoler, som lige nu er kendetegnende for folkeskolen.

I skolebestyrelses- og forældreinddragelsesperspektiv ser vi en flere-matrikel skole som en styrke, idet der dermed sikres, at der altid vil være forældre fra både ind-og udskoling repræsenteret i skolebestyrelsen. Engagement og samarbejde på tværs af flere årgange/interesser/skoleafdelinger sikrer øget forældreindflydelse -og potentiel tilfredshed.

Kirsebærhavens Skole er helt nyrenoveret og netop udvidet til 4 spor. Det er den skole med størst udendørsareal i hele København. Derfor mener vi det vil være oplagt at lave denne om til indskolingsskole, da man herved har mange muligheder for at lave kreative og inspirerende udendørs læringsrum -og miljøer for de små klasser. Hvis man allerede på tegnebrætsstadie vedtager at lave skolen på Torveporten til en udskolingsskole, kan man målrettet bygge skolen med de faglokaler som matcher udskolingsbehov. Således sikres Københavns kommunes målsætning om at lokaler skal være faglokaler hvor eleverne har fællesområder at opholde sig på i pauserne. Udendørsarealer kan ydermere planlægges målrettet til ældre elever med boldbaner, basketkurve, parkour mm.

Med afsæt i B&U-udvalgets principper for skoledistrikter ser vi generelt mange fordele med en politisk opbakning til forslag om et flere-matrikel samarbejde, herunder uddybet:

1.Elevsammensætning: Herved sikres en mangfoldig elevsammensætning, hvor børn med forskellige baggrunde mødes i folkeskolen. Kirsebærhavens Skole (og Lykkebo) ligger i et boligsocialt udfordret område og er udfordret af et højt antal af 2-sprogede elever. Ved at lave en ny skole fra 0.-9. klasse ødelægges muligheden for at skabe en mangfoldig elevsammensætning, idet man kan forvente at forældre fra Grønttorvet og Valby Have vil vælge den nye skole på Grønttorvet. Et flere-matrikel samarbejde om de 3 skoler vil have en positiv indvirkning på og sikre en blandet elevsammensætning, både hvad angår elevernes socioøkonomiske og etniske baggrund.

2. Børnenes trafiksikkerhed: Området omkring Folehaven står for områdefornyelse og er godt i gang med planlægningsfasen. Et af pejlemærkerne er sikre stisystemer til resten af Valby og Idrætsparken. Ved at lave en under/overføring til skolen fra Grønttorvet sikres en tryg skolevej for alle vores distriktsbørn også for elever fra Valby Have.

3. Forældres forventninger: Forældre og børn i hele området vil i god tid vide, hvilken skole deres barn hører til. Et fysisk skoleskift ifm overgang til udskolingsskole vil måske kunne forebygge den elevflugt/skoleskift fra 6.-7. Klassetrin, som er kendetegnende for folkeskolen. Både Lykkebo og Kirsebærhavens skole er udfordrede ift. dårligt omtale og trælse fortællinger, samt elevflugt i udskolingen. Et 3-matrikelsamarbejde vil kunne bidrage til skabe rammen om en ny og mere positiv fortælling for begge skoler. Derudover kan det styrke begge skoler at samles i en fælles udskoling på Grønttorvet, da eleverne har de nye venner fra naboskolen at glæde sig til når de skal i udskoling, og vi risikerer ikke på samme måde skoler der er tynde i toppen. Miljøet omkring Torveporten bliver lavet til netop deres alder og man kan skabe trygge ungemiljøer i det nye område. Vi oplever, at det er udskolingen forældrene bekymrer sig om før skolestarten, da de kan opleve miljøet i de socialt udsatte områder som hårdt for de unge, mens de ikke bekymrer sig så meget for det med de mindre børn.

4. Økonomi: Vi forestiller os at der vil kunne spares på administration og ledelse. Samtidig vil en dialog og et tidligt samarbejde mellem B&U-udvalget, Teknik og -Miljøudvalget og områdefornyelsen omkring etablering af sikre stisystemer kunne give både en økonomisk og social synergieffekt, og hermed bidrage til sammenhængskræften i hele området. En sammenhængskraft som bliver meget svær at skabe, hvis Grønttorvsskolen bliver en konkurrerende skole.

Endnu engang tak for jeres interesse i at inddrage os. Vi ser frem til at høre mere.

Mange hilsner

Manon og Lone, formand og næstformand

På vegne af en enig skolebestyrelse på Kirsebærhavens skole.

[1] Vi fortrækker løsningen med en samlet skole med basisafdelinger på Lykkebo Skole og Kirsebærhaven Skole, da vi ser flere tværgående udviklingsmuligheder og en koordineringsfordel med en større skole der har fælles ledelse. Vi vil dog gerne pege på, at der i den løsning bliver afsat budget og tid til udvikling af ledelsesarbejde, bestyrelse- og andre samarbejder, således at projektet kommer godt fra start.

Få nyt om høringer

Abonnér