Oprettet: 16. juli 2020
Svarnummer:
17

Indsendt af

Malene Flensborg

Virksomhed / organisation

Valby Søndre sogn, Margrethekirken

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Høringssvar fra sognepræst ved Margrethekirken, Valby Søndre Sogn, vedr. ændring af skoledistrikter og skolestruktur

 Valby d.16/7 2020

Som sognepræst ved Margrethekirken, som ligger lige over for Kirsebærhavens skole, bakker jeg op om en ny skolestruktur, hvor den nye skole ved Torveporten, Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole bliver én samlet skole på tre matrikler med fælles ledelse og skoledistrikt. Jeg anser det for vigtigt for den sociale sammenhængskraft i området og for Folehavekvarterets beboere at blive koblet bedre sammen med det nye Valby på Grønttorvet.

I mit daglige arbejde som præst i sognet har jeg meget kontakt med Kirsebærhavens skole og har flere samarbejdsprojekter med lærere og elever fra indskolingsdelen. Et samarbejde, som jeg oplever som givende både for eleverne og kirken og i det hele taget for sammenhængskraften i området. Det er derfor min vurdering, at Kirsebærhavens skole er oplagt til indskoling. Kirsebærhavens skole fungerer efter min erfaring rigtig godt i indskolingen. Og en struktur med indskoling på hhv. Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole og udskoling ved Torveporten synes derfor i denne sammenhæng at være en ideel løsning.

Samtidig ser jeg det som værende af allerstørste vigtighed, at man sørger for at binde skoledistriktet sammen. En ny skolestruktur kræver, at man kigger på at sikre skolevejen – særligt for de børn, der skal krydse Folehaven. Derfor bør der skabes en løsning, hvor der etableres overgange, der opleves både sikre og farbare for børn og forældre på cykel. Dette vil også være med til at binde bydelen bedre sammen.

Tak fordi I ville lytte med til mine oplevelser og tanker om ny skolestruktur. Jeg mener, at det er en ideel mulighed for at skabe større sammenhængskraft i bydelen – både fysisk, mentalt og socialt – som vil komme alle til gode. 

MVH Malene Flensborg, Sognepræst ved Margrethekirken, Valby Søndre sogn

Få nyt om høringer

Abonnér