Oprettet: 9. juni 2020
Svarnummer:
4

Indsendt af

Afdelingsbestyrelsen i Folehaven

Virksomhed / organisation

Boligforeningen 3B

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

 

Høringssvar fra Afd. Bestyrelsen i Folehaven i forbindelse med høring vedr. ændring af skoledistrikter til skoleåret 2019/2020

 

                                                                                                                         Valby d. 8. juni 2020

 

Afdelingsbestyrelsen i Folehaven v. boligforeningen 3B, anbefaler den af Børne- og Ungdomsudvalget foreslåede skolestruktur, hvor den nye skole ved Torveporten, Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole bliver skoleafdelinger i én samlet skole med fælles ledelse og skoledistrikt. Og hvor de to nuværende skoler bliver basisafdelinger for elever i 0.-5. klasse, mens den nye skoleafdeling ved Torveporten målrettes de ældste elever i 6.-9. klasse. De to basisafdelinger vil ligge i hver sin del af distriktet, så de yngre elevers skolevej bliver kortest og maksimalt på omkring en kilometer.

 

Dette kræver en større trafikalplanlægning særligt i forhold til at krydse Folehaven, som i dag opleves som en farlig trafikkorridor mellem områderne. For at løsningen vil være attraktiv for særligt forældre og børn på Grønttorvet, er det nødvendigt at sikre sammenhængen i skoledistriktet ved at skabe sikre skoleveje på tværs af distriktet. Der er bl.a. behov for, at der skabes en tryg forbindelse på tværs af den trafikerede vej Folehaven, og at der afsættes midler hertil. Skoleveje som opleves som sikre og nemme både af mindre børn og deres forældre, samtidig med at unge finder dem attraktive at benytte.

 

Vi finder at faciliteterne ved Kirsebærhavens Skole er bedst velegnet til de yngre elever. Kirsebærhavens Skole er helt nyrenoveret og netop udvidet til 4 spor. Det er den skole med størst udendørsareal i hele København. Derfor mener vi, at det vil være oplagt at lave denne om til en indskolingsskole, da man herved har mange muligheder for at lave kreative og inspirerende udendørs læringsrum -og miljøer for de små klasser.

Hvis man allerede på tegnebrætsstadie vedtager at lave Grønttorvsskolen til en udskolingsskole, kan man målrettet bygge skolen med de faglokaler som matcher udskolingsbehov. Herved sikres ligeledes Københavns kommunes målsætning om at lokaler skal være faglokaler hvor eleverne har fællesområder at opholde sig på i pauserne.

Udendørsarealer kan ydermere planlægges målrettet til ældre elever med boldbaner, basketkurve, parkour mm.  – fx ligger dyrelegepladsen lige ved skolen, men at de kræver en større opdatering og en plan for større sammenhæng med skolen, samtidig med faciliteterne kan benyttes rekreativt uden for skoletid.

Det er meget vigtigt for Afd. Bestyrelsen i Folehaven, at Valby Syd ikke får 2 konkurrerende skoler, men i stedet ønsker, og opfordrer vi til politisk opbakning ift. at de 2 nuværende skoler bliver én samlet skole sammen med den nye skole på Torveporten. Vi peger derfor på:

- Én samlet skole med basisafdelinger på Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole og udskolingsafdeling for 6.-9. klasse på skolen ved Torveporten

Herved sikres en mangfoldig elevsammensætning, hvor børn med forskellige baggrunde mødes i folkeskolen. Kirsebærhavens skole ligger i et udsat boligområde, boligområdet er på politiets SUB-liste, og skolen er udfordret af et højt antal af 2-sprogede elever. Ved at lave 2 skoler fra 0.-9. Klasse ødelægges muligheden for at skabe en mangfoldig elevsammensætning, idet man kan forvente, at forældre fra Grønttorvet og Valby Have vil vælge den nye skole på Grønttorvet. En sammenlægning af de 2 skoler vil have en positiv indvirkning på og sikre en blandet elevsammensætning, både hvad angår elevernes socioøkonomiske og etniske baggrund.

Vi vil i forlængelse heraf påpege, at der i området omkring Folehaven og Kirsebærhavens skole allerede er en Områdefornyelse i gang, hvor et af pejlemærkerne er, at sikre stisystemer til resten af Valby og Idrætsparken. En arbejdsgruppe er i skrivende stund allerede godt i gang med planlægning og drøftelse af budgettering af et sikkert stisystem. Ved at lave en under – ell. overføring til Kirsebærhavens skole fra Grønttorvet sikres en tryg skolevej for alle vores distriktsbørn, også for elever fra Valby Have. Et samarbejde mellem Områdefornyelsen, B&U-udvalget samt teknik-og miljøudvalget omkring etablering af sikre stisystemer, mener vi, vil kunne give en økonomisk og social synergieffekt, og hermed bidrage til sammenhængskraften i hele området/Valby.

Vi håber I vil tage ovenstående overvejelser i betragtning ift. de fremtidige overvejelser og planlægning af mulige distriktsændringer når pilen peger mod Valby.

På forhånd tak.

De bedste hilsner

Afdelingsbestyrelsen i Folehaven v. Boligforeningen 3B

Få nyt om høringer

Abonnér