Høringssvar vedrørende Lindgreens Allé II - lokalplan 593

Oprettet: 21. oktober 2019
Svarnummer:
8

Indsendt af

Ole Damsgaard

Virksomhed / organisation

Danmarks Naturfredningsforening, København

Postnr.

2100

By

København

Høringssvar

Lokalplanforslaget udpeger to rækker med bevaringsværdige træer i det nordvestlige hjørne mod Holmbladsgade. Hvilket ikke er imponerende i betragtning af de muligheder, der findes i området. DN er bl.a. uforstående overfor, at den markante trærække i områdets sydlige af-grænsning tilsyneladende ikke også bevares, selvom der her udlægges mulighed for en grøn kile, se detaljeret høringssvar.

Få nyt om høringer

Abonnér