Høringssvar vedrørende Sundparken - lokalplanforslag

Oprettet: 1. oktober 2019
Svarnummer:
3

Indsendt af

Ralf Christophersen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Som beboer på Lergravsvej ved jeg at trafiksituationen på vejen allerede er anstrengt. Trafik i begge retninger mellem parkerede biler, adgang til dagligvarebutikker og en busrute der går gennem gaden/vejen. Det giver sine udfordringer.
Dertil kommer lokal trafik af børn der mindst 2 gange om dagen i myldretiden skal til og fra skole, fritidshjem / SFO og diverse andre fritidstilbud, og som har vænnet sig til at kunne bruge den sikre vej i den grønne stribe langs Lergravsvej. Der kan de klare sig selv og der kan deres forældre, uden at få nervesammenbrud, lade dem færdes. For ikke at nævne de mange skoleklasser der hver dag bruger striben til at motionere på, som led i deres skoleidræt, på løbeturen til og fra stranden.
Og det skal, ved det nye lokalplansforslag nu sønderbombes. Ved at skabe 2 lokalveje mellem Sundparken og Lergravsvej, så den sikre vej langs Lergravsvej hugges over af trafikken til og fra det nye plejehjem, i stedet for at beholde de allerede eksisterende adgangsveje fra Øresundsvej, som er bedre skabt til trafikken, pga sin bredde.

Få nyt om høringer

Abonnér