Oprettet: 23. januar 2019
Svarnummer:
6

Indsendt af

Rasmus Munk Elverdam

Virksomhed / organisation

Magasin du Nord

Postnr.

1095

By

København K

Høringssvar

Vi har følgende få bemærkninger til redegørelsen og foreslået ordlyd til lokalplan:

Ad. § 6, styk 2
Af bestemmelsen fremgår det bl.a., at ”Der skal friholdes en passage på mindst 3 meter langs bebyggelsen”. Magasin er enige i at dette areal skal friholdes, men skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på den til fordel for Magasin tinglyste servitut om adgangsvej fra Strøget til Stormagasinet (vedhæftet). Ifølge servitutten skal der opretholdes en 2,5 meter bred adgangsvej fra Strøget og frem til Magasins indgang ved Bremerholm. Denne adgangsvej følger ikke ejendommens facade, hvilket betyder, at det område der skal friholdes ud fra facaden i forløbet fra Strøget til Lille Kongensgade / mod Magasin, bliver bredere – og det bør sikres, at de tre meter dækker over også deklarationens areal i dets fulde længde.

Hvis dette ikke er tilfældet, giver den foreslåede formulering risiko for, at lokalplanen læses sådan, at der frit kan disponeres over den del af den tinglyste adgangsvej, der ligger ud over de i § 6 styk 2 nævnte 3 meter (men indenfor de 2,5 meter). Det bemærkes for god ordens skyld, at servitutten også stiller betingelser til karakteren af flisebelægningen i nævnte adgangsvej.

Sekundær bemærkning
Det fremgår af redegørelsen, at den nuværende række træer står på offentligt areal. Ifølge Magasins optegnelser står de på privat areal. Der åbnes i redegørelsen op for yderligere beplantning på Bremerholm Torv. En sådan beplantning skal ligeledes respektere den ovennævnte servitut.

Få nyt om høringer

Abonnér