Oprettet: 28. februar 2019
Svarnummer:
15

Indsendt af

Indre By Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Indre By Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt et lokalplanforslag om en bevarende lokalplan for ”Lille Kongensgade-karreen” i offentlig høring på bliv hørt-portalen. Lokaludvalget vil gerne takke Teknik- og Miljøforvaltningen for inddragelsen af lokaludvalget i arbejdet med lokalplanforslaget.

Lokaludvalget støtter lokalplanforslaget. Men vi ser gerne, at byrummet Lille Kongensgade tages med i lokalplanforslaget.

Forvaltningen holdt en workshop i marts 2017 om Lille Kongensgade efter metrobyggeriets ophør medio 2019. Her foreslog lokaludvalget blandt andet, at man med fordel kunne indrette gaden til en udendørs markedsplads med udendørsservering til kl. 22.00, salgsboder, mad-ladcykler mv.

Dette fremgår også af høringssvaret vedr. lokalplanforslaget, som blev sendt til forvaltningen den 29. januar og godkendt af lokaludvalget den 8. februar
2018:

"Lokalplanforslaget "Lille Kongensgade-karreen
Teknik- og Miljøforvaltningen bad den 15. januar 2018 lokaludvalget om eventuelle bemærkninger til udarbejdelsen af lokalplanforslaget "Lille
Kongensgade-karreen". Svarfristen er den 29. januar 2018. Dette høringssvar er med forbehold for Indre By Lokaludvalgs behandling af sagen i lokaludvalgets møde den 8. februar 2018:

Lokaludvalget kan støtte, at der udarbejdes en bevarende lokalplan, der sikrer anvendelsen af eksisterende ejendomme i karreen, fastlægger bevarende bestemmelser for bebyggelsen og sikrer, at stueetagen anvendes til publikumsorienteret serviceerhverv.

For så vidt angår mulighederne for omdannelse af Lille Kongensgade mener lokaludvalget, at gaden skal omdannes til en udendørs markedsplads med udendørsservering til kl. 22, salgsboder, mad-ladcykler mv.

Markedsgaden skal understrege gadens placering ved Magasin og samtidig supplere udbuddet i Magasin. En sådan omdannelse kan følges op med en åbning af Magasins facade mod gaden.

Som konsekvens af ovennævnte forslag er lokaludvalg imod trafik i Lille Kongensgade, også cykeltrafik. Det forhold, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på Gammel Strand og formentlig også i Nybrogade, gør det oplagt at videreføre cykelstien fra Gammel Strand forbi Nikolaj Kirke og ad Vingårdsstræde til Holmens Kanal.

En sådan cykelforbindelse vil understøtte udviklingen af Holmens Kanal-kvarteret, herunder omdannelsen af Danske Bank-byggeriet, og der vil ikke være brug for en cykelsti i Lille Kongensgade.

På grund af den meget korte svarfrist har lokaludvalget ikke haft mulighed for at føre borgerdialog om denne sag.”

Med venlig hilsen

Bent Lohmann,
formand

Få nyt om høringer

Abonnér