Oprettet: 13. januar 2019
Svarnummer:
4

Indsendt af

Henrik Anton Svendsen

Postnr.

1260

By

København K

Høringssvar

Lokalplanens afgrænsning.
Det foreslås, at lokalplanen også kommer til at omfatte Lille Kongensgade.
Som der står i afsnittet ”Mobilitet” på side 5 i forslaget, har Lille Kongensgade været lukket for gennemkørende trafik p.g.a. metrobyggeriet. Lukningen, der har varet i nogle år, har vist at gennemkørende trafik kan undværes i Lille Kongensgade. Lokalplanen bør derfor fastsætte, at gaden gøres til en markedsplads uden gennemkørende trafik (heller ikke cykeltrafik).

Anvendelse af ejendommene.
Det er godt, at forslaget sikrer, at ejendommenes stueetager forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv. Denne anvendelse bør gælde både på Strøget og i Lille Kongensgade. Ved at inkludere Lille Kongensgade i lokalplanområdet muliggør det, at Magasins facade kan åbnes og blive en del af markedspladsen. Altså gerne butikker i Lille Kongensgade, men ikke flere natklubber.

I virkeligheden bør ejendommenes stueetager forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv i hele indre by eller i hvert tilfælde i middelalderbyen.
På Strøget bør også 1. salen forbeholdes publikumsorienterede serviceerhverv.

Byrum.
Det er godt, at pladsen mod Bremerholm fastlægges som offentligt tilgængeligt byrum. Det bør også gælde Lille Kongensgade. På side 19 i forslaget bør Lille Kongensgade derfor have samme gule farve som pladsen ved Bremerholm.

Konklusion.
Med ovennævnte ændringer er det et positivt forslag.

Få nyt om høringer

Abonnér