Oprettet: 4. juni 2018
Svarnummer:
23

Indsendt af

Kasper H. Skovse D58, Jacob Lawaetz R100, Astrid Kock D64, Karen Vallgårda D87, Jakob Harreby S19, Jonathan Howell R10

Virksomhed / organisation

Grundejerforeningen DoReMe, dækkende vejene Dortheavej, Rentemestervej og Smedtoften

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Vi, bestyrelsen for Vejlauget DoReMe, grundejerforeningen for Dortheavej, Rentemestervej og Smedetoften, gør hermed på vore medlemmers vegne indsigelse imod lokalplansforslaget Rentemestervej Nord.

Vi er glade for restaurant Behov og støtter som udgangspunkt lovliggørelse af deres tilbygning, men ikke, hvis det medfører en ændret lokalplan, der giver mulighed for yderligere 3.000 m2 til butik/restauration i vores område. En ændring af lokalplanen vil få en række negative konsekvenser for vores lokalområde, som allerede lider under meget larm og uro i form af leverancer, renovation mm. for Irma, børneinstitution, Ungdomshuset, cafe osv.
Formålet med lokalplansforslaget er ”… at muliggøre indretning af servering såsom restauranter og caféer i stueetagen samt give ligeværdige muligheder for indretning af butik i hele lokalplanområdet.” Vi er som udgangspunkt glade for udvikling af NV, men vi forstår ikke, hvorfor man ikke retter blikket mod området omkring Irma mod sydøst i retning mod Biblioteket, ISS-grunden og den sydlige del af Rentemestervej. Som planforslaget ligger nu opstår der i stedet et ”dødt” stykke vej mellem Smedetoften og Biblioteket, mens vi opfordres til at ofre det unikke i at være et grønt villakvarter, der trives i samspil med etageejendomme og et kreativt erhvervsområde. Vi har en fredelig oase, som vi ønsker at værne om, og det er ikke foreneligt med f. eks udeservering i haver og gårde op mod nabogrundene. Nabogrunde, som i parentes bemærket netop i disse varme dage oplever negative konsekvenser i form af markant forøget støj fra udeservering på Behov, når vinduer åbnes. En forsmag på følgevirkningerne af flere erhverv i området, og vi siger nej tak.
Samtidig oplever vi allerede stor påvirkning af vore tre veje fra udefrakommende trafik i form af leverancer, renovation, generel gennemkørsel og udefrakommende parkering på vore veje, med larm, slitage og mangel på parkering til de fastboende til følge. Vi er ikke i tvivl om, at flere erhvervsgrunde vil medføre øget trafik på vore veje, hvilket er direkte imod vore langsigtede planer om at begrænse trafikken med ansøgninger om ensretninger, øgede trafikdæmpende foranstaltninger mm.
Vi, bestyrelsen for Vejlauget DoReMe, gør derfor indsigelse imod lokalplansforslaget Rentemestervej Nord.

Med venlig hilsen
Kasper H. Skovse D58 (formand), Jacob Lawaetz R100, Astrid Kock D64, Karen Vallgårda D87, Jakob Harreby S19, Jonathan Howell R102, Hinuga Sandahl R104

Få nyt om høringer

Abonnér