Oprettet: 12. marts 2019
Svarnummer:
13

Indsendt af

Svend-Erik Fangel Pedersen

Virksomhed / organisation

Friluftsrådet København

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Holmen II tillæg 4 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg Høringssvar fra Friluftsrådet København: Friluftsrådet København er ganske betænkelig ved afgrænsning af byggefeltet for hotelanvendelse næsten helt ud til Proviantmagasingraven. Friluftsrådet så gerne en bredere udlagt, offentlig tilgængelig bufferzone mellem hotelbyggefeltet og kajkanten. Det er Friluftsrådets opfattelse, at lokalplanforslagets forslag til placering af byggefelt for hotel kan medføre konflikt med kommunens officielle politik om at sikre fri tilgængelighed og passage for almenheden langs vandarealerne i byens havn og kanaler m.m., især her langs Proviantmagasingraven. En generel politik Friluftsrådet gerne ser fastholdt og håndhævet af kommunen til gavn for almenheden. Fri tilgængelighed og passage for almenheden langs havnen, kanalerne m.m. er allerede problematisk og medfører konflikter flere steder. Friluftsrådet undrer sig over, at bebyggelsesprocenten foreslås hævet fra 60 til 70%. Området er karakteriseret ved kulturhistoriske bygninger og anlæg, der bør respekteres og udviklingen af området underordnes disse. Derfor bør bebyggelsesprocenten fastholdes på maxmalt 60% og gerne lavere. Bynær natur, ”livet mellem husene”, er vigtig for det rekreative byliv. Det er derfor Friluftsrådets opfattelse, at Kuglegårdens ”have” skal fastholdes som et offentligt tilgængeligt frirum for almenheden uden adgangsbegrænsende restriktioner. Kulturarven tilhører os alle. Med venlig hilsen f/Friluftsrådet København Bestyrelsen Svend-Erik Fangel Pedersen Næstformand