Oprettet: 25. marts 2019
Svarnummer:
21

Indsendt af

Preben Thorup

Postnr.

1436

By

København

Høringssvar

Indsigelse vedr. BaseCamp

Fortættelse er den nye trend inden for urban arkitektur.
Det er et ord Københavns stadsarkitekt har brugt gang på gang.

Fortættelse er blevet brugt i de perioder, hvor der har været stor tilflytning til København. Det skete, da man nedlagde voldene i 1857, hvor en stor del af landbefolkningen flyttede fra land til by.

Brokvartererne blev bebygget med spekulationsbyggeri, med små boliger i baggårdene, hvor familier levede med mange børn i små usunde kakkelovnsfyrede lejligheder, med lokum i gåden.

Mange af disse boliger er siden 1970'erne nedrevet eller sammenlagt og baghuse er fjernet som led i byfornyelser og kvarterløft. Beboerne har fået grønne gårdmiljøer, som stolt vises frem til arkitektinteresserede.

Polikerne er ikke blevet klogere. Nu sker det samme igen som i 1850’erne. Vi ser, hvordan flere og flere beboere presses sammen på mindre og mindre areal.

Vi har set det på Appelbys Plads, hvor man har bygget i baggården. Og Islands Brygge hvor rækkehusene ligger som “kaninbure” på række. Og nu sker det på Holmen, hvor en entreprenør vil bygge boliger oven på BaseCamp op til 18 meters højde til stor frustration for beboerne, som føler sig manipuleret af Teknik- og MIljøforvaltningen med fortegnede illustrationer og misvisende skyggediagrammer.

Vi savner politikere i København med visioner, som tør stille op og kæmpe for et bedre bomiljø, hvor det ikke er profitmaksimering og grådighed det handler om, men mennesker og trivsel.

John Balch Olsen
Halvtolv 17

Grete Roth
Halvtolv 22

Dorte Fischer
Halvtolv 25

Lizzi Kiarie
Halvtolv 14

Agnerte Tengberg
Halvtolv 14

Niels Kolbye
Halvtolv 24

Betty Knudsen
Halvtolv 5

Poul Graa Christensen
Halvtolv 31

Preben Thorup
Halvtolv 25

Få nyt om høringer

Abonnér