Oprettet: 5. april 2019
Svarnummer:
43

Indsendt af

Martin Kregler Christensen

Postnr.

1436

By

København K

Høringssvar

Til det forelagte lokalplansforslag har jeg følgende kommentarer:
I. Først og fremmest så tager lokalplanen ikke i tilstrækkeligt omfang højde for trafiksituationen. Der vil være behov for at tænke ny løsninger for at håndtere den øgede trafikmængde. Udfkørsel fra beboelse, indkørsel til erhverv ol. er blandet så voldsomt at jeg ikke kan se det fungere i praksis. Der er allerede betydelige udfordringer ved indkørslen til Arsenaløen og ved starten af Halvtolv, der både betjener A/B Halvtolv og Basecamp området. Det i lokalplanen anførte om infrastruktur (p13) om god sammenhæng vil jeg anfægte som urigtigt og udokumenteret.
En flytning af adgangen til Kuglegården til Nord for vagtbygningen vil koncentrere al trafik til et ekstremt snævert og kompliceret trafikstykke på 50m.

II. De forelagte skyggediagrammer undgår behændigt det halve år, hvor lejlighederne på Halvtolv vil være påvirket i betydeligt omfang. Vedlagt screenshot. Video er tilsendt forvaltningen.
III. Den skitserede ekstra tagetage på C.F. Møllers kontorbygning med udkragning fremstår som et unødvendigt fremelement i kvarteret. Et kvarter der er præget af historiske symmetriske bygninger. Illustration: C.F. Møller. Udkragning ud over bygningens gavl er unødvendig og fremstår som en upassende forstyrrelse.
IV. Den øvrige del af Arsenaløen samt Papirøen. Der savnes i lokalplanen en stillingstagen til hvordan sameksistensen skal være fremadrettet. Med en yderligere tilbygning vil funktionaliteten af boldbaner med fx kraftigt lys og højrøstet træning, brugen af CPH Dirt i skoven og forholdene for brugerne af Hal C blive påvirket. Det er ikke dækket af den fremlagte lokalplan i tilstrækkeligt omfang.
Yderligere er Papirøen under udbygning. Adgangen hertil og den daglige funktionalitet i lokalområdet er ikke beskrevet/håndteret.

Få nyt om høringer

Abonnér