Oprettet: 9. februar 2019
Svarnummer:
7

Indsendt af

JensTommmerup

Postnr.

1253

By

København K

Høringssvar

Jeg har følgende kommentarer: Trafik 1. De nye bebyggelser i området vil medføre øget trafik på Inderhavnsbroen. Denne er i forvejen overbelastet i perioder. Denne belastning fører på vestsiden (Nyhavnssiden) til farlige trafiksituationer, der hvor fodgængere og cykler krydser hinanden. Der er opsat hegn for at kontrollere fodgængerne, men hullerne i disse bør lukkes, så fodgængerne tvinges til at anvende gåfelterne, hvorved der er mindre risiko for sammenstød mellem de to grupper. Bebyggelsen; Det nævnes "§ 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Overordnet princip Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og relatere sig til områdets miljø med en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden" Desværre ser det ikke ud til at dette krav gennemføres. 1.Det bør indskærpes at vinduesramme og dørpartier i de bevaringsværdige og fredede bygninger holder de oprindelige mål, hvilket i øjeblikket som nævnt i svarindlæg nr.6 ikke ser ud til at være tilfældet. 2. Illustrationen s.12 i lokalplanforslaget, der viser en ny tagetage (ligner snarere en ekstra tagetage), er et eksempel på den såkaldte "skotøjsæskearkitektur", der under ingen omstændigheder lever op til områdets karakter, hvorfor det oprindelige hus burde stå uændret. venlig hilsen Jens Tommerup