Oprettet: 1. februar 2019
Svarnummer:
5

Indsendt af

Banedanmark

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag tillæg nr. 4 til lokalplan 331 med tilhørende kommuneplantillæg for "Holmen II" Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København cghl@bane.dk www.banedanmark.dk