Oprettet: 26. juni 2017
Svarnummer:
108

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

København V

Høringssvar

Vesterbro Lokaludvalg har behandlet det nye forslag til bebyggelsen på Posthusgrunden. Vestebro Lokaludvalg finder fortsat, at der er tale om en alt for massiv bebyggelse. I kommuneplanen er der fastsat en bebyggelsesprocent på 185 i det nye projekt er der tale om en bebyggelsesprocent over 480. Selvom der er tilføjet visse arkitektoniske kvaliteter, så er der tale om et alt for massivt byggeri så tæt på den lave indre by.

Der bliver tale om en helt anden by, end det København vi kender i dag. Det er dårligt for københavnerne og det er dårligt for turisterhvervet.

Efter Vesterbro Lokaludvalgs opfattelse er der tale om et projekt, som ikke er i overensstemmelse med de tanker, som overborgmester Frank Jensen gør sig – eller som turist erhvervet gør sig:

”Der er en tydelig tendens til, at de rejsende fremover vil endnu tættere på det sted, de besøger – bag destinationens facade og ind til den autentiske kerne. De vil have en bid af den lokale livsstil. Det gør det lokale liv til en hovedattraktion, og bl.a. derfor hedder vores nye strategi ’Localhood’. Vi skal dyrke og styrke det lokale, til gavn for borgerne og til gavn for turisterne.” Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.
”Hvis turisterne skal have en autentisk oplevelse, kræver det, at københavnerne oplever, at turismen er til gavn for byen og giver liv – og ikke belaster deres hverdag. Det er en meget vigtig balance,” siger overborgmester Frank Jensen (S).
http://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/wonderfu...

Turisterhvervet og antallet af hotelsenge er fortsat i vækst, også på Vesterbro, men helt uden sammenhæng med den egentlige by. Posthusgrunden bliver en del af den beton-ørken, projektet her danner sammen med de tre hoteller ved Tivoli Congress Center, det nye Ikea-byggeri og de nye kontorbyggerier længere ude ad Kalvebod Brygge. I stedet for, at dette byggeri spiller sammen med og bliver en del af Københavns indre by uden det fornødne og efterspurgte lokale liv. Højhusene skaber desværre fortsat en mur ind mod Indre by. Derfor er vi kede af højhusene. Det er godt, at tårnene fastholdes tynde, og Vesterbro Lokaludvalg ser gerne, at dette fastholdes – og at der ikke gives dispensationer på dette område.

Det grønne element bør styrkes. Når kun 10% af overfladen begrønnes, så er der ikke meget at komme efter. Særligt ikke, når der med det nye lokalplanforslag lægges op til, at det grønne element skal samles i tre grønne områder, hvoraf en af de tre grønne områder så skal privatiseres og gøres til Hotel-have.
Hotelhaven bør ikke nyde fremme. Der bør være tale om reelle grønne pladser, når der laves disse grønne haver i konstruktion. Vi så derfor hellere - helt principielt, at det grønne blev styrket ved jorden. Hvor planter og træer kan slå rødder.

Projektet bør derfor ikke vedtages, som det ligger nu efter Vesterbro Lokaludvalgs opfattelse, men nedskalleres, begrønnes og med plads til det liv som borgere og turister efterspørger. Kalvebod Brygge er desværre ved at udvikle sig på samme måde på begge sider af den brede vej. Det grønne stræde gennem bebyggelserne er det eneste opmuntrende element i planerne. Det er vigtigt nu, at denne grønne sti snarest får en naturlig forlængelse i form af det grønne godsbaneareal, som Vesterbro Lokaludvalg ofte har slået til lyd for. Kun ved at fremskynde, at denne grønne sti får både en begyndelse ved Posthusgrunden i form af en bro til SEB- banken og en naturlig afslutning vil den blive brugt af borgerne og turister og ikke ligge øde hen, som i dag.

Venlig hilsen

Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér