Høringssvar vedrørende Rødegård - Lokalplan nr. 549

Oprettet: 4. januar 2017
Svarnummer:
4

Indsendt af

Rasmus Feddersen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Først og fremmest er det godt at få lukket gården, så det bliver en samlet karré.
Og her med også få 'ryddet' op på hjørnet.

Dernæst savner jeg at få redegjort for hvordan den dybere bygningskrop mod Moselgade 34 kommer til at påvirke forholdene på altanerne, der ligger tættest på bygningen samt lysindfaldet ved de tilhørerne vinduer.

Som minimum må det være et krav at den nye bygning ikke påvirker deres direkte naboer på den måde. Det ville være godt med en plan tegning der viste den større dybde og retningen på den skrå tilpasning.

Til sidst må det siges at være meget lidt fremsynet og progressivt at bygge en parkeringskælder for 8 p-pladser, taget i betragtning af at der er 250 m til nærmeste Metro. Og når man burde pege på at der i fremtiden vil være færre private biler i byen.

Få nyt om høringer

Abonnér