Høringssvar vedrørende Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Oprettet: 21. november 2016
Svarnummer:
7

Indsendt af

P/F BankNordik

Virksomhed / organisation

Pengeinstitut

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Som angivet i skrivelse fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning af 8. november 2016, er formålet med lokalplanen bl.a. at muliggøre denne om- og tilbygning ved at sikre bebyggelsens visuelle og volumenmæssige tilpasning til den eksisterende, tilstødende bebyggelse.

BankNordik driver som bekendt pengeinstitutvirksomhed fra Amagerbrogade 25, hvor også KIWI har forretningslokaler. Det er bankens vurdering, at KIWI's grønne skiltning på bygningen skæmmer denne unødigt meget, hvorfor banken vil opfordre til at der i forbindelse med lokalplanen vil blive taget initiativer til at gøre KIWIS's skiltning mere neutral, således at bygningen skæmmes i mindst muligt omfang.

Få nyt om høringer

Abonnér