Høringssvar vedrørende Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Oprettet: 11. november 2016
Svarnummer:
3

Indsendt af

Michael Plougmann

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

11/11-2016
Klage og Protest vedr. Etableringen af 87 ungdomsboliger i uplandsgade.
Kommunen har annonceret beslutning om opførsel af 87 ungdomsboliger i en tidligere administrations bygning.

Hermed indgives indledende klage over denne beslutning der absolut ikke kan accepters.
I den kommende tid vil jeg opfordre beboere og organiationer i området til at tage initiativ til mere struktureret aktivitet, med henblik på at stoppe kommunens beslutning og foreslå andre og mere gangbare løsninger for anvendelsen.
Helt overordnet tyder fremgangsmåden på at kommunens politikere ikke har tilstrækkeligt øje for borgernes trivsel og glemmer det strategiske overblik i jagten på lappeløsninger.
Ja, der mangler betalbare ungdomsboliger (og boliger i det hele taget) i København. Mht. Ungdomsboliger kan man nå meget længere ved at etablerer disse i sammenhæng med relevante uddannelses institutioner. F.eks. ved Universitetet, i Ørestaden osv. Her er der plads, infrastruktur og direkte behov.
Herudover kan den konkrete administrations bygning udmærket anvendes til kontorformål – for de mange nye virksomheder der skal sikre jobs til københavnerne i fremtiden. Det er langt enklere, behovet er meget stort og det kan gores attraktivt at komme igang.
Samtidigt er det jo den funktion ejendommen og omgivelserne allerede er forbredt til . Jeg skal gerne selv være positiv initiativtager til etableringen af et gennemtænkt erhvervs koncept der kan gavne mindre og nye erhvervsdrivende i københavn og dermed sikre en fornuftig fremtidssikker løsning for ejendommen og beboerne i området.
Mvh
Michael Plougmann

De umiddelbare konkrete begrundelser for protesten er:
1. Tæt befolket område med utilstrækkelig plads og infrastruktur
Der er ikke plads.
a. Kloaksystemet lider allerede. Der er lugt gener og vejen står ofte under vand
b. Tilkørsels forholdene er ikke tilstrækkelige, det skaber dagligt problemer ud på amagerbrogade til gene for alles færden. Allene vareleveringerne til Kiwi giver bøvl.
c. Manglende parkering er ligeledes et problem for området
2. Beboernes sikkerhed, tryghed og færden
a.Området er allerede meget tætbefolket – der er dagligt larm og ballade og der er ikke behov for 87 boligere med feststemt ungdom direkte udenfor vores bolig
b. Der er allerede mange 100 undgomsboliger i området – det er passende – selvom jeg er sikker på Kiwi gerne vil have flere kunder .
c. Her er også mange ældre og børnefamilier – der har krav på at kunne færdes trygt – de mange flere unge giver bare mere ballade.
3. Privatliv
a. Ejendommens facade ligger med direkte udsyn ind i lejlighederne i møllelængen . Dette er direkte ubehageligt
b. Under hele project perioden – vi der være ekstraordinære gener for beboerne på alle områder. Det kan vi ikke acceptere

Få nyt om høringer

Abonnér