Høringssvar vedrørende Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Oprettet: 25. december 2016
Svarnummer:
11

Indsendt af

Kim Mandix

Postnr.

2300

By

Kbh S

Høringssvar

I forbindelse med lokalforslaget Holmbladsvænge omkring omdannelse af Amagerbankens gamle hovedsæde til ungdomsboliger, er jeg meget bekymret for støjpåvirkningen på naboejerdommen, Upplandgade, Holmbladsvænge, Limgården. Denne ejendom deler gård med ejendommen Amagerbrogade 23 - 25 og Upplandsgade 2 og gårdrummet er en smal gård med murstensvæge til 4 sals højde, som gør at lyde fra gården forstærkes. Dette har vi vist længe, og det er blevet tydeliggjort ved de betydelige støjgener vi har fra den Kiwi butik allerede er åbnet i ejendommen Amagerbrogade 23 - 25 og Upplandsgade 2. Til og fra kørsel af varer i jernbure med hårde hjul i en brostensbelagt gård giver meget støj i soveværelserne i naboejendommen. At man nu yderligere vil lave en tagterrasse på 2. etage inde i samme gård vil kun yderligere hæve støjbelastningen. Støjen i gården er særligt et problem, da naboejendommens soveværelser vender ud til gården. Det vil være særligt belastende hvis vi både skal leve med støjen fra Kiwi og fra en tagterrasse på 2. etage i Amagerbankens tidligere kontorbygning.

Jeg vil derfor bede kommunen om at revurdere forslaget og i det mindste fjerne tagterrassen inde i det fælles gårdrum.

Få nyt om høringer

Abonnér