Oprettet: 25. january 2017
Svarnummer:
35

Indsendt af

Jakob Juul

Virksomhed / organisation

Andelsforeningen Halvtolv

Postnr.

1436

By

København

Høringssvar

24. januar 2017 Høringssvar om Forslag til lokalplan Christiansholm med forslag til kommuneplantillæg og miljøplan. AB Halvtolv er en andelsboligforening med 156 andelshavere etableret i 2000 beliggende på Arsenaløen, som aktiv tager del i etableringen og udviklingen af et attraktivt lokalmiljø på Christianshavn. AB Halvtolv ligger ved kanalerne Snedkergraven og Erdkehlgraven, og andelsbeboerne er aktive brugere af havnen, kanalen og det maritime miljø, som Københavns havn og kanalerne giver mulighed for. Bestyrelsen for AB Halvtolv takker for muligheden for at kommentere på planerne om ny bebyggelse og anvendelse af Christiansholm (papirøen), hvor andelsforeningen håber både at kunne være aktive brugere af de kommende faciliteter samt en aktiv medspiller i at gøre Holmen og områderne omkring til en attraktiv del af København til gavn og glæde for områdets beboere og for københavnerne. Som naboer til Christiansholm ligger følgende punkter os særligt på sinde: 1) At Christiansholm forbliver et område, som fortsat er levende og folkeligt med aktiviteter, som henvender sig bredt til københavnere og besøgende, herunder at det i planforslaget fastholdes, at der skal være helårs¬havne-bad/svømmehal, fortsættelse af "Street Food", butikker og fritids- og kulturelle aktiviteter, og at de rekreative værdier prioriteres. 2) At der i forbindelse med den trafikale planlægning på Christiansholm og omlægningen af trafikken tages hensyn til, at Danneskiold-Samsøes Allé ved de to portvagtsbygninger er et-sporet, smal og med ringe udsyn og ringe plads til en optimal trafikafvikling. I planforslaget etableres der et nyt kryds med omlægning og udretning af den nuværende Trangravsvej med en udkørsel for biler på Danneskiold-Samsøes Allé over for Arsenalvej. AB Halvtolvs Bestyrelse er bekymret for trafikbelastningen i det nye kryds samt for trafikbelastningen i Prinsessegade, som i forvejen er en overbelastet og udfordret gade. 3) At byggeriet bliver et arkitektonisk smukt, venligt og åbent byggeri. I udgangspunktet bør byggeriet ikke være højere end den anden bebyggelse i området for at sikre en sammenhæng med de historiske bygninger på Christianshavn og Holmen. Bestyrelsen for AB Halvtolv noterer sig, at bebyggelsesprocenten i planforslaget er angivet til 150 pct., og at det er betydeligt mere end de maksimale 100 pct., som i øvrigt er gældende for de bebyggede områder på Holmen og de omliggende områder. Bestyrelsen for AB Halvtolv vil gerne understrege behovet for at bibeholde åbne og publikumsorienterede områder i byen, og at tæt, lav og varieret bebyggelse er mere egnede end højt byggeri til at skabe liv og miljø for byens borgere og brugere. AB Halvtolvs bestyrelse vil derfor opfordre Københavns Kommune til kritisk at vurdere behovet og konsekvenserne af en så høj bebyggelsesprocent, samt at det i givet fald kun bør være en undtagelse, da det generelt ikke er foreneligt med ønsket om at skabe åbne og attraktive byrum og publikumsorienterede miljøer. 4) At dæmningen mellem Arsenalgraven og Trangraven åbnes for sejllads med småbåde og kajakker. Denne åbning af dæmningen vil medføre en betydelig gevinst for det maritime miljø og anvendelsen af havnen, idet der skabes adgang til Christianshavns Kanal ad Arsenalgraven på bagsiden af Christiansholm. Inderhavnen mellem Operaen og Skuespilhuset kan om sommeren være meget befærdet med ind- og udgående både, havnebusser, og i forbindelse med anlæggelse af et havnebad på Christiansholm vil det være et stort aktiv, hvis småbåde og kajakker kan undgå de større både i havne og anvende kanalerne i stedet. 5) At der ved eventuel anlæggelse af en yderligere bro mellem Christians-holm og Dokøen (med Operaen) tages hensyn til, at broens frihøjde ikke skal være lavere end de øvrige broer, samt at der skal være nem og gratis adgang til broåbning, således at det maritime miljø på Holmen kan opretholdes og udvikle sig et gavn og glæde for områdets beboere og brugere samt københavnerne og gæster i øvrigt. Vi håber, at disse synspunkter vil indgå i Københavns Kommune videre overvejelser og at de afspejler sig i de konkrete projekter, der realiseres på Christiansholm. Med venlig hilsen Thorkil Baungaard Bestyrelsesformand, AB Halvtolv Halvtolv 25, 1. th 1436 København K cc: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk Grundejerforeningen for Holmen

Få nyt om høringer

Abonnér