Høringssvar vedrørende Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Oprettet: 6. januar 2017
Svarnummer:
22

Indsendt af

brian bonde

Postnr.

2300

By

københavn s

Høringssvar

Jeg stemmer imod forslaget ang. etablering af ungdomsboliger, i Holmbladsvænge.

Vi er i forvejen hårdt plaget af støj fra:
1. Varelevering til den nye Kiwi butik og andet støj ved åbning og lukning af butikken.
2: Bilkørsel på brostensbelægningen.
3: Beboere og gæster til Øresundskollegiet som ikke kan finde ud af at tage hensyn til områdets andre beboere når de går igennem Uplandsgade.

Området er i forvejen tæt befolket og det er efterhånden ved at være umuligt at finde parkeringspladser.

Uplandsgade er belagt med brosten og flere steder er gaden så ujævn at det føles som en tur i rutsjebanen i tivoli.

Det ville være rart at få fjernet brostensbelægningen og få rettet op på kørebanen da det virker som om den er ved at falde sammen og larmen fra bilerne der kører igennem gaden er ulidelig at høre på.

Brostensbelægningen gør også at det er meget få cyklister der har lyst til at køre på den, i stedet kører de så på fortovet, ofte i fuld fart uden omtanke for at der kan komme folk ud af opgangene eller rundt om gadehjørnerne.

Kollegiet i Uplandsgade er røgfrit hvilket gør at beboerne er nødt til at bruge svalegangene, det er til stor gene for naboerne, især i weekenderne er der ofte fest,og larmen kan høres i det meste af gaden ( rigtig mange beboere har soveværelser ud til kollegiet )
De nye ungdomsboliger vil blive sikkert også være røgfrie, hvilket vil gøre at beboerne og deres gæster vil bruge udearealerne både til dagligt og når der skal festes, til stor gene for alle os naboer.

I forslaget står der:
Ejendommens delvise ændring fra erhverv til bolig vil betyde mere byliv i området i flere døgnets timer. Den nye boligfunktion afspejles i bygningen, der med nye facader og med franske altaner, vil åbne sig mod omgivelserne.

Og det er netop det som bekymrer, vi har ikke behov for mere byliv i flere af døgnets timer, vi har rigeligt byliv i forvejen.
At de så oveni købet skal have tagterrasse og franske altaner vil helt sikkert betyde mere fest og larm i gaden.

Jeg håber at vores bekymringer vil blive taget med i jeres overvejelser og finde et andet sted til ungdomsboliger, vi har rigeligt i området som det er nu.

Få nyt om høringer

Abonnér