Høringssvar vedrørende Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Oprettet: 4. januar 2017
Svarnummer:
16

Indsendt af

Anna Kynde og Steen Fich

Virksomhed / organisation

beboere i AAB afdeling 19

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar den 4.1.2017:

Vi , der er beboere i Limgården, har ikke noget imod, at der bliver lavet flere ungdomsboliger i Københavns kommune, men det undrer os meget, at ungdomsboligerne ikke kan placeres et andet sted på Amager, hvor de ikke er til gene for andre beboere. Der er mange ledige erhvervslejemål på Amager, som kan bruges til ungdomsboliger, og de ligger ikke i et tæt bebygget område. Vi finder, at det er verdens dårligste ide at placere disse boliger i Amagerbankens tidligere adminstrationsbygning, og vi frygter, at det vil medføre store støjgener for beboerne i vores boligafdeling og dermed forringe vores livskvalitet betydeligt. Flere undersøgelser peger i øvrigt på, at støjgener kan resultere i et dårligt helbred, herunder stress, hjerteproblemer og tidlig død.
Beboere i Limgården og Storegården har indenfor de sidste par år været udsat for rigelig støj fra ombygning af banken, da Kiwi blev etableret i en del af banken. Nu skal vi så igen udsættes for larm og støj pga. en ombygning. Det fremgår af lokalplanforslaget, at der til de 87 ungdomsboliger skal etableres tagterrasse og franske altaner, og vi er ikke i tvivl om, at det vil betyde, at der vil være støj fra unge mennesker døgnet rundt, især i sommerhalvåret. I Limgården er der et dejligt haveanlæg, som mange beboere nyder at bruge. Vi frygter, at støjen fra ungdomsboligerne kan betyde, at det bliver uudholdeligt at bo her.
Hvis kommunen fastholder dette tåbelige forslag, frygter vi, at det kan udvikle sig til en potentiel ”beboerkrig” mellem beboerne i ungdomsboligerne og beboerne i Limgården /Storegården.
Hvorfor hedder det Holmbladsvænge projektet, når det fortrinsvis er beboere i Limgården, der bliver berørt?
Vi vil kraftigt opfordre kommunen til at droppe dette lokalplanforslag.

Venlig hilsen

Anna Kynde og Steen Fich
Limgården 2. 5 sal tv.
2300 København S

Få nyt om høringer

Abonnér