Høringssvar vedrørende Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Oprettet: 27. november 2016
Svarnummer:
8

Indsendt af

Anders Astrup Jensen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

I forbindelse med opførelsen af ungdomsboliger på Uplandsgade, har vi følgende indsigelse. Som beboer i Uplandsgade 8, klods op af byggeprojektet, er vi meget bekymret for hvad den øgede støj vil betyde. Her henvises både til de mange ekstra beboer men også opførelsen af byggeriet. Som mange tidligere har nævnt er området meget belastet både trafikalt, klorak mæssigt, med vareindlevering til industri og støjmæssigt.
Som beboer er vi i forvejen meget generet af støj og de dårlige vejforhold. Uplandsgade er belagt med brosten hvilket gør at folk cykler på fortovet, al trafik larmer ved gennemkørsel, affaldsafhentning og vareindlevering bidrager også til et meget belastet område rent støjmæssigt. Vi sætter stor pris på vores gårdareal som pt. er det eneste udendørsareal hvor vi kan få lidt ro. Derfor er vi bekymret for hvilke støjgener 87 ungdomsboliger med udsigt direkte ned i vores gården vil betyde for vores privatliv og igen støjmæssigt.
Vi har netop underskrevet kontrakt på opførelse af altanprojekt i egendommen. Ud fra jeres plantegninger betyder det, at vi får direkte kik ind på tagteressen på 2.sal hvilket absoult vil være generende for vores privatliv. Endvidere kan opførelsen begrænse vores antal af timers dagslys på den kommende altan, hvilket er uacceptabelt.

Ud fra jeres plantegninger mangler der beskrivelse og illustrationer fra hvordan byggeriet kommer til at se ud fra vores gård (Uplandsgade) - øst.

Vores personlige holdning er at ungdomsboliger er en god ide, da vi selv er unge. Men syntes at man bør genoverveje om placeringen af boliger er ideel på den omtalte adresse, hvilket mange beboere også påpeger.
Det er problematisk at man vælger at ændre egendommens oprindelige formål fra erhverv til beboelse da det forringer leveforholdende for de eksisterende beboere, som ellers kan se sig nødsaget til at flytte fra området.

Det undre os at man har valgt at nedbringe antallet af parkeringspladser da der i området allerede er stor mangel på samme. Endvidere må vi igen påpege at der er en voldsom trafik at beboere og gennemkørsel på og omkring Uplandsgade!

I så fald at byggeriet opføres, håber vi på et samarbejde imellem AAB Afdeling 19 og ungdomsbligforeningen således at der kan træffes fælles beboerregler for bl.a. støj, grill på udeareal, husdyr etc.

På forhånd tak for høringen.

Mvh.

Anders Astrup Jensen

Få nyt om høringer

Abonnér