Borgermøde den 20. april 2010 kl.19. -21 på Københavns Tekniske Skole, Carl Jacobsens Vej 25.

: 24. march 2010
Samme dag kl. 17.30 inviterer grundejerne alle interesserede i at deltage i en byvandring gennem området. Mødestedet er foran Københavns Tekniske Skole.