Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 er i offentlig høring frem til d. 18. september

Høringsfrist:

18. september 2022
Indsendt af:
Hans da Silva Baggesgaard
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
185
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Hans da Silva Baggesgaard
Indsendt af:
Lise Bergsøe
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
184
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Åbn åen - ja tak Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)
Læs høringssvar fra Lise Bergsøe
Indsendt af:
Margrethe
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
183
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Åen med i ny strategi  Det er utroligt positivt, at vi skal genskabe det københavnske vandsystem med åer og søer   Fint I skriver der er meget stort potentiale ved at åbne de rørlagte åer, det bør skrives ind som et mål at man inden 2050 vil åbne åerne og meget gerne langt tidligere. Åbning af Ladegårdsåen bør indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)  
Læs høringssvar fra Margrethe
Indsendt af:
Ronja Mannov Olesen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
182
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det er godt at se at udkastet til Strategi for biodiversitet anerkender det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Men jeg mener at åbningen af Ladegårdsåen og øvrige vandløb skal skrives eksplicit frem i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Jeg mener derudover at åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen skal indskrives i den første Handleplan (2022-2025)
Læs høringssvar fra Ronja Mannov Olesen
Indsendt af:
Nicky Weppenaar
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
181
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)
Læs høringssvar fra Nicky Weppenaar
Indsendt af:
Anne Mette
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
180
By:
København
Postnr.:
2200
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)
Læs høringssvar fra Anne Mette
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
179
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vedlagt høringssvar i pdf-fil. Knud Erik Hansen
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Per Tejsner
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
178
By:
København V
Postnr.:
1749
København Kommunes forslag til biodiversitet 2022-2050 og Københavns Komunes handleplan for biodiversitet 2022-2050   Høringssvar: Kære København   Strategien indeholder ikke de bedste visioner, strategier eller antydning af handleplaner der er tilstrækkelige til at imødegå tabet af arter og deres levesteder i København. Dette gælder dsværre også de største af Byens naturområder, der selvsagt må opprrioriteres til spredningscentre for naturen i resten af København. Der er tale om Utterslev Mose, Fælledparken, Golfbanen, Nordre Klapper, Valbyparken, Damhusengen, Sydhavnstippen, Klkøvermarken, Grøndalsparken, Prøvestenen, Lynetten, Nordhavn, Degnemosen på Bellahøj, det nedlagte renseanlæg ved Damhusåen, Selinevejområdet, Kongens hav og Amager Fælled. Som altså bør prioriteres mod en naturnær genopretningspraksis. Den østlige halvdel af Amager Fælled viser med tydelighed vejen frem for naturgenopretningen i København. Ko og hest skaber ved deres livsudfoldelse en lysåbent, varieret, dynamisk og robust natur. Som de har gjort i samspil i evolutionen gennem millioner af år. Mange arter af svampe, lave planter, insekter, padder, krybdyr, pattedyr og fugle gives i den natur mulighed for plads og levesteder og - i levedygtige bestande. Med mulighed for videre spredning ud i Byen. Maskiner har de sidste 70 år desværre vist sig ikke at kunne fastholde en høj biodiversitet i dansk natur. Ekstensiv helårsgræsning med store dyr er i flg. førende biologer den eneste vej frem, hvis den lysåbne natur og dens arter skal have en reel chance for mangfoldighed og overlevelse. Hele Amager Fælled skal derfor nødvendigvis indhegnes med færiste og klaplåger ved alle indgange, som det første store projekt i naturgenopretningen af Københavns natur. Og Lærkesletten i samme forbindelse genoprettes som ny ung natur. Vision, strategi og handling på ovennævnte vis bør fortsættes sydover ned over Kalvebod Fælled. Idét en faunapassage over Vejlands Allé vil forbinde Amager Fælleds natur med den nuværende naturpark mod syd. Og Golfbanen og skydebanen bør gives tilbage til natur helt eller delvist. Hele området omkring Selinevej skal naturligvis også inddrages med en faunapassage, og alle tanker om udsåede plukselv-blomster og 300 nye kolonihaver bør opgives, da de ikke er i naturens tjeneste. Vision, strategi og handling i Københavns bestræbelser på naturgenopretning fortsætter sydover til Nordre Klapper, hvor den intensive sommergræsning med økologisk fedekvæg ophører og omlægges til naturnær praksis efter rewildingsprincipper. Der indledes et samarbejde med Tårnby og Dragør Kommuner så Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand naturgenoprettes som én stor naturnationalpark på 3.600 ha. Med store græssende dyr som Elg, Ko, Vandbøffel, Hest og Vildsvin. De øvrige store grønne områder i København må deles op i områder til rekreativt brug dvs. legepladser, solbadning, samtale, øldrikning og grill – og i store områder, hvor der bliver plads til urter og især danske lokale blomsterarter der er fødekilde for insekter og dermed alle de dyr, der lever af disse. Rovinsekter, padder, krybdyr, fugle og mindre pattedyr. Blomster i en varieret mosaik med græsarter og hjemmehørende buske og træer i alle størrelser og livsstadier. Sæt i gang.   Kælig hilsen - naturligvis   Per Tejsner    
Læs høringssvar fra Per Tejsner
Indsendt af:
Jesper Toft
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
177
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
mursejlerne.dk
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar vedr. Forslagene til biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025. Vi er en gruppe - mursejlerne.dk - som aktivt prøver at hjælpe mursejlerne ved dels at øge opmærksomheden på og truslerne imod dem, dels at øge antallet af redepladser for mursejlere. Derfor har vi oprettet sitet mursejlerne.dk, hvor alle kan finde viden og handlemuligheder for at hjælpe mursejlerne, oprettet facebookgruppen Hjælp mursejlerne, hvor der nu er over 1.000 medlemmer og ved i 2019 at udgive pjecen Byggeri og mursejlere, der ligger på mursejlerne.dk/byggeri-og-mursejlere, hvor der gives mangfoldige ideer til løsninger, der helt naturligt forener hensynet til klima og beskyttelsen af mursejlerne. Løsningerne bruges aktivt rundt om i Europa uden større omkostninger, da de prioriteres tidligt i projektfasen. Derfor er der akut brug for handling, hvis mursejlerne skal bevares som ynglefugl i KK. Derfor var det også naturlig for os at søge støtte hos biodiversitetspuljen i 2 omgange. Støtten blev bevilget og brugt til på frivillig basis at sætte redekasser op på især nogle skoler i KK. Vi har mursejlerne tæt på og har derfor valgt at lade mursejlerne komme til orde i et længere interview, hvor de fortæller, hvad de finder vigtigt og hvordan de vurderer KK's biodiversitetsstrategi og handleplan, se vedlagte bilag. Mursejlerne er ligesom fugle i det hele taget vigtige for biodiversiteten, idet fuglene udgør en central del af vor naturopfattelse på grund af deres synlighed i byerne. Deres relativt høje placering i fødekæderne giver en god indikation for et områdes øvrige naturindhold og levested. Venlig hilsen mursejlerne.dk  
Læs høringssvar fra Jesper Toft
Indsendt af:
Rasmus Hempel
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
176
By:
København N
Postnr.:
2200
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Rasmus Hempel
Indsendt af:
Pauline Renlef
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
175
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)
Læs høringssvar fra Pauline Renlef
Indsendt af:
Erich Jørgensen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
174
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1960
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Erich Jørgensen
Indsendt af:
Lone Maj Jørgensen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
173
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1960
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Lone Maj Jørgensen
Indsendt af:
Lone Maj Jørgensen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
172
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1960
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Lone Maj Jørgensen
Indsendt af:
Ingrid La
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
171
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Ingrid La
Indsendt af:
Josepha Lembcke
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
170
By:
København V
Postnr.:
1661
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Josepha Lembcke
Indsendt af:
Henrik Linander
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
169
Virksomhed / Organisation :
Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg synes det er godt . at Københavns Kommune har forslagene om Biodiversitet, strategi for 2022-2050 med tilhørende handleplan for 2022-2025.   mvh Henrik Linander
Læs høringssvar fra Henrik Linander
Indsendt af:
Peter Søndergaard
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
168
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1967
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025).
Læs høringssvar fra Peter Søndergaard
Indsendt af:
S. Aalborg
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
167
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Kære Københavns kommune Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025). Mvh.
Læs høringssvar fra S. Aalborg
Indsendt af:
Jeannette Christensen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
166
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Hvorfor bygge på Amager fælled, når der lever flere Arter af dyr og insekter som ikke findes andre steder, var det ikke bedre at bevare et stykke unik natur
Læs høringssvar fra Jeannette Christensen
Indsendt af:
Marianne Toftum
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
165
By:
Virum
Postnr.:
2830
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Marianne Toftum
Indsendt af:
Kristina Mortensen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
164
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)
Læs høringssvar fra Kristina Mortensen
Indsendt af:
Joseph Ahmad
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
163
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)
Læs høringssvar fra Joseph Ahmad
Indsendt af:
Pernille Kepler
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
162
By:
Valby
Postnr.:
2500
Københavns strategi for at tage vare på biodiversitet og klima bør indeholde total fredning af Amager Fælled af følgende årsager: Københavnerne har et ansvar for at sikre, at der ikke nedlægges mere natur end højst nødvendigt. Københavnernes befolkningstal trækker resurser fra hele Danmark og dette bør balanceres ved at afvikle så lidt natur som muligt. Boligmassen i København er tilstrækkelig, hvis kvm/indbygger nedsættes. København profitterer internationalt på, at storbyen har en grøn profil. Bevar hele Amager fælled og åben Åen!
Læs høringssvar fra Pernille Kepler
Indsendt af:
Anna Baagø
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
161
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025).
Læs høringssvar fra Anna Baagø
Indsendt af:
Inge Madsen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
160
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Inge Madsen
Indsendt af:
Ulf Høiriis Nielsen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
159
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1967
Ladegårdsåen bør fritlægges af to grunde. Først og fremmest for afledning af regnvand ved monsterregn- 100 års regn, som nu snarere er 10 - 20 års regn.. Sekundært, som forskønnelse af København og Frederiksberg.  Ligesom  Århus, lokalt og andre forbilleder rundt i Europa. Hele åen, fra Skt. Jørgen til Utteslev Mose bør føres tilbage til fordums fornuft ift. vandhådtering og storhed som frodig oase og åndehul, kontra mororvej. Åen er rørlagt nu til fordel for mororvejen. På tide at bytte rollerne om, at mororvejen bliver rørlagt, til fordel for åen. At win win Kbh/Frb. Super effektiv afledning af fremtidig monsteregn og super forskønnelse et af samlet bybillede. Ja, det koster, men det er alle pengene værd. Lige som metroen. Det er en vinder 100%+++
Læs høringssvar fra Ulf Høiriis Nielsen
Indsendt af:
Christian Larsen
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
158
By:
København N
Postnr.:
2200
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Christian Larsen
Indsendt af:
Permille Autzen Usher
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
157
By:
Vanløse
Postnr.:
2729
"Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"
Læs høringssvar fra Permille Autzen Usher
Indsendt af:
Pernille Joost
Dato: 17. september 2022
Svarnummer:
156
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025).
Læs høringssvar fra Pernille Joost

Sider