Kommuneplantillæg for Vigerslev Stationstorv

Grundet teknisk fejl forlænges høringen til og med den 6. juni 2022. Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

6. juni 2022
Indsendt af:
Katrine Georg Rasmussen
Dato: 3. juni 2022
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes høringssvar og vedhæftet vurdering af forsyningsledninger.
Læs høringssvar fra Katrine Georg Rasmussen
Indsendt af:
Karen Marie Børsting
Dato: 25. maj 2022
Svarnummer:
13
By:
Valby
Postnr.:
2500
I forbindelse med Kommuneplantillæg for Vigerslev Stationstorv bør der allerede her lægges op til, at den efterfølgende Lokalplan anviser den høje bebyggelse mod nordøst ind mod Ringbanen og Vigerslev Alle, men med faldende højder mod sydvest. Herved skabes der mulighed for den nødvendige støjafskærmning og en god solorientering for den skitserede pladsdannelse foran butiksarealerne i bebyggelsens stuetage.      
Læs høringssvar fra Karen Marie Børsting
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 24. maj 2022
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 17. maj 2022
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalg - Forudgående offentlighed Kommuneplantillæg for Vigerslev Stationstorv  Valby Lokaludvalg har fået Kommuneplantillæg for Vigerslev Stationstorv i forudgående høring. Sagen har været drøftet i lokaludvalgets udvalg for By & Trafik 3. maj 2022 og høringssvaret er drøftet og vedtaget på Valby Lokaludvalgs møde den 10. maj 2022. Lokaludvalget ser positivt på, at området udvikles og at kommuneplanrammen for området ændres, så det bliver muligt. Det er vanskeligt at give kvalificeret input, når der alene foreligger et forslag om ændring af kommuneplanrammen. Der er ikke nogen lokalplan for området. Valby Lokaludvalg anser det for vigtigt, at der bliver udarbejdet en lokalplan for området mellem Ringstedbanen og Vigerslev Allé. Det er vigtigt, at området udvikles efter en samlet plan, der også omfatter genbrugspladsen og de omliggende områder hen mod Kulbaneparken. På trods af den umiddelbare stationsnærhed er det lokaludvalgets opfattelse, at bebyggelsesprocenten skal fastsættes på et niveau, så der reelt bliver lys og luft omkring de påtænkte boliger og så byggeriet ikke virker som en blokering af ankomsten til Kulbanekvarteret. Det er lokaludvalgets opfattelse, at der ikke er behov for flere ungdomsboliger i området, hvor der inden for kort afstand er bygget eller projekteret et meget stort antal små boliger. Der er som bekendt ikke hjemmel til at kræve, at ungdomsboliger skal udlejes til studerende til en pris, de kan betale. Tanken om et stationstorv er tiltalende, men det kræver særlig opmærksomhed at realisere et byrum, der er indbydende og som reelt vil blive brugt, når det ligger op ad en trafikeret vej. Det vil være vigtigt, at til- og frakørsel til det nye byggeri ikke skaber farlige situationer på Retortvej. Oversigtsforholdene er dårlige og der køres stærkt på vejen, der også benyttes som alternativ indfaldsvej i morgentrafikken. Det er en fremtidig skolevej for Harrestrup Å skole. Venlig hilsen Michael Fjeldsøe Formand for Valby Lokaludvalg på vegne af fagudvalget By & Trafik    
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Line
Dato: 13. maj 2022
Svarnummer:
10
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det kunne være så skønt at der kom mere liv til kvarteret i form af nogle lækre caféer, brunch/kaffesteder, måske en god restaurant - kunne jo hente inspiration fra grønttorvskvarteret, kombineret med et grønt område med træer, buske og blomster og nogle belysning der skaber hygge samt gode stier der forbinder til stationen, til grønttorvet, kulbaneparken og Vigerslev alle. Derudover kunne det være fint at indtænke sikker skolevej til de små børn, der skal i skole på Lykkebo skole og Vigerslev alle skole fra bl.a grønttorvskvarteret. 
Læs høringssvar fra Line
Indsendt af:
Simone
Dato: 8. maj 2022
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det ville være fantastisk med en lille plads med bænke og nogle planter eller træer. Vi mangler også virkelig meget et sted, hvor man kan købe en kop kaffe, så en café eller kaffevogn ville være skønt.  Det kunne også være cool med andre små butikker eller en form for iværksættermiljø, så man samlede nogle kreative mennesker, og gav dem et fællesskab og at de så samtidig blev synlige for beboerne i området.  Men det allerfedeste ville nok være, hvis den blev en plads med nogle forskellige madmuligheder, kaffe osv og at der så var en masse bænke og stemning. Tror det kunne blive et fedt samlingssted for os, der ikke bor så tæt på centrum af Valby.
Læs høringssvar fra Simone
Indsendt af:
Viktoria Ringholm Hansen
Dato: 7. maj 2022
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
En direkte forbindelse (som del af en etage eller som gangbro osv.) til Vigerslev Allé ville gavne mange færdende fra Grønttorvet. Vi er plaget af at vejen går op ad bakke (Retortvej) pga. jernbanen under. Det ville være en sensation for os at få et indkøbscenter med integreret adgang til stationen, i stil med Ishøj bycenter. Derudover ville børn fra Grønttorvet, som færdes i den nye kulbanepark (her især den nye skaterpark), få stor glæde af et center med butikker. Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen af projektet! Jeg bor selv 50-100 m. fra Kulbanevej og vil derfor være den tætteste nabo til byggeriet. 
Læs høringssvar fra Viktoria Ringholm Hansen
Indsendt af:
Thomas
Dato: 7. maj 2022
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det kunne have været et fantatisk sted at bygge en børnehave og så stoppe den håbløs børnehave der bliver bygget imellem to andre på Saxtorphsvej. Mennn det er jo der ikke penge i, så det kommer der jo ikke til at ske. Suk. Så måske godt en butik med front til stationen, så det bliver lidt mere sikker at færdes om natten. Evt. Kunne man frisk området ved starten af Danshøjvej op, så det ikke ligne er losseplads, når man går igennem der i samme omgang. Det ville være dejligt hvis det blev tænkte i hvordan man gøre helt området mere sikker og rart sted at være, frem for at bare plante et par træer og sætte par bænke op og så bliver det bare til den nye losseplads, hvor der alligevel ikke nogen mennesker gider komme. Måske et parkerings kælder til beborerne i området vil være godt, så de ikke fylder vores andres veje op. Jo så et kryds på den anden side af station ved Ole Borchs vej og Høffdingsvej ville også være godt, da vil komme meget mere trafik der, når den nye børnehave åbner. Mmmm med andre ord. For os der bor i området er der nok mere brug for at bleve gjordt noget godt for det omkringe liggende steder og ikke så meget nye boligere. Men i virkeligheden kommer der til at ske det at der bliver bygget en masse boligere, hvor der skal presses en masse mennesker ind i, for det er der jo penge i. God dag.
Læs høringssvar fra Thomas
Indsendt af:
Aya Baram
Dato: 7. maj 2022
Svarnummer:
6
By:
Valby
Postnr.:
2500
- Det kunne være fantastisk med et butikstorv med cafeer og små butikker med et lille centralt midtpunkt med træer og et lille springvand, hvor man kan sidde og slappe af. - ikke flere lejligheder. Der er allerede nok bebyggelse med hele Grønttorvet og nu også bebyggelse på den anden side af retortvej. - nem adgang med et lille tunnel eller en bro fra Grønttorvet til butikstorvet. - nem adgang fra butikstorvet til perronerne.
Læs høringssvar fra Aya Baram
Indsendt af:
Birgitte wiberg
Dato: 7. maj 2022
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kunne man forbinde Høffdingsvej med bygningen og stationen. Lav start-up univers, med åben café og spisested, små arbejdspladser til hybridarbejdende, ryk maker space derud, lav musikskole og lydstudie, spillested/teater/yoga/krea- inspiration fra Absalon Kirke? Noget der kan samle bydelen. Laves gerne med upcycling materialer fra genbrugsstationen.
Læs høringssvar fra Birgitte wiberg
Indsendt af:
Kenneth Broxgaard
Dato: 1. maj 2022
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg tilslutter mig meget af det der er skrevet i svarnummer 2. Gennemtænk bebyggelsen så den tager udgangspunkt i historien for området. Sørg for god belysning til det lidt mørke område Sørg for nemt sti/cykel forbindelse til Grønttorvet Gør plads til et velvalgt supermarked i gadeplan, samt mulighed for mindre butikker, det skæve input der giver sjæl Byg nu for pokker nogle single-persons lejligheder (ikke "ungdoms") så Københavns mange singler har mulighed for en lejlighed til en fornuftig pris Hvis mange boliger bygges, indtænk p-kælder Vær opmærksom på at få cykler under gade-niveau (altså cykel parkering i kælder) Vær kreativ med opholdsområdet, så det bliver et sted man rent faktisk har lyst til at opholde sig.
Læs høringssvar fra Kenneth Broxgaard
Indsendt af:
Poul Hess
Dato: 29. april 2022
Svarnummer:
3
By:
Valby
Postnr.:
2500
Stop, ikke flere forretninger, byg et kæmpe p hus det er der brug for. Ikke flere lejligheder eller kollegier.
Læs høringssvar fra Poul Hess
Indsendt af:
Peter Munk
Dato: 29. april 2022
Svarnummer:
2
By:
Valby
Postnr.:
2500
Blot til inspiration og debat: Grønt udtryk som indgang til Park og Grønttorv Plads til små billige butikker ala Poppelstykket mhbp liv og plads til det skæve/innovative Prioritering af mindre single lejligheder men ingen “ungdomsboliger” Skolevejs sikring i krydset Arkitektoniske krav i modsætning til de skandaløse ungdomsboligerne på  Retortvej /Muzuvej der allerede nu fremtræder som den boligspekulation de er udtryk for Nye materialer eks træ Fodgængerpassage igennem området mod Grønttorvet for at give liv men med cykelchikaner eks trapper  Cykelparkering integreret i det grønne udtryk Opholdsplads med tanke for læ, liv og grønt Belysning m omtanke på at modgå vejens og stationens mørke karakter eks. lyskunst som i Kirsebærhaven  Noget der udtrykker områdets historie som rå industri m gasværk og kul og arbejderkvarter i byens udkant
Læs høringssvar fra Peter Munk
Indsendt af:
Lene becker
Dato: 28. april 2022
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Stop ikke flere forretninger byg et kæmpe p hus det er da brug for. Ikke flere lejligheder eller kollegier 
Læs høringssvar fra Lene becker