Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre nybyggeri i form af indskudte etagedæk i eksisterende pakhus samt en påbygning på det eksisterende pakhus.

Høringsfrist:

31. maj 2022
Indsendt af:
Dejan Muftic
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
19
By:
Copenhagen
Postnr.:
2150
I would like to object to these plans on the grounds that the additional expansion of the warehouse would create a less desirable living condition for the residents of the apartments in this area. Many of the other responses have highlighted important issues that I would agree with. This development would further reduce the amount of sunlight we are receiving in our apartments, as well as disturb the peace in a residential area by expanding business'es in the area. There are numerous other places where further development for businesses can be done. Please reconsider this development.
Læs høringssvar fra Dejan Muftic
Indsendt af:
Marlene Krarup Rasmussen
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
18
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Som beboere i området og naboer til nærværende Pakhus, som tillægget vedrører, kan jeg på egne og andre beboere/ejere i Ejerforeningen CPH Porthouse tilslutte os flere af de høringssvar med hensyn til ønsket om afvisning af tillægget i sin nuværende form. En påbygning på den eksisterende bygning vil dels betyde, at bygningens højde vil tage rigtig meget af udsigten for de eksisterende private ejerlejligheder. Det gælder både udsigt mod nord og mod øst. Hvilket også vil betyde, at det vil øge tætheden og mindske den åbne plads mellem bygningerne. Dette kan få den konsekvens, at det vil betyde en forringelse af ejerlejlighederne værdi. Vi mener, at det er vigtigt, at man vælger sikre den nødvendige plads for de nuværende private beboelsesejendomme og beboerne i området. I et, i forvejen tætbebygget område, er det vigtigt at sikre og bakke op om, at der er den nødvendige plads tll beboerne i området, og dermed er plads og vist hensyn til privat beboelse. Kvarteret og ejendommene (og ejerlejlighederne) blev "solgt" på, at området skulle bevare sit udtryk med de gamle lave pakhuse, i en blanding med beboelse og erhverv, for at sikre, at en del af historien i området blev bevaret og var synlig. En større ændring med en tilbygning ovenpå den eksisterende vil i høj grad ændre både på de bevaringsværdige karakteristika, som der i lokalplanplanen oprindeligt blev lagt vægt på, og ændre på området plan om at bevare historien om erhvervshavnene. Vi mener, at der fra Københavns Kommunes side bør tages hensyn til de private beboere og være tro mod de oprindelige forudsætninger og planer, som kommunen har givet de private beboelsesejendomme, da de i sin tid blev opført og siden hen solgt på baggrund af. Renoveringen af de eksisterende ejendom, uden påbygning anses ikke har at være et problem, så længe det er med respekt for bygningens eksisterende karakteristika. Men en påbygning der vil give en væsentlig forringelse af de omkringliggende private ejendommes kvalitet, bør ikke accepteres.
Læs høringssvar fra Marlene Krarup Rasmussen
Indsendt af:
Michael Boel
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
17
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
  Denne ændring til lokalplanen for Sundmolen bør ikke vedtagets, idet denne udvidelse af erhversarealerne i pakhuset, vil være en forringelse af de nærliggende lejligheder på Sundmolen.   Udvidelsen at højden på pakhus 53, vil udtrykket på det oprindelige pakhus, og modstrider totalt det narrativ som By&Havn selv ønskede at skabe omkring området. Fortællingen omkring hvordan man ønskede at bevare denne bygning og renovere med øje for at bevare den oprindelige facade etc. Bliver ved rette oplæg, totalt undermineret.   Gener overfor beboerne på Sundmolen bør vægtes højere end at øge erhversarealet på Sundmolen. Disse er allerede blevet dispenseret i form af BIG’s byggeri.    Mulighederne på Nordhavn virker nærmest uendelige med det kæmpe uudnyttede arealer - hvorfor ikke benytte disse, Før man vælger at ødelægge facaden mod kajen hvor passagerne fra havnebussen kan beskue de karakterisk bygninger?  
Læs høringssvar fra Michael Boel
Indsendt af:
Gytis Stogevicius
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
16
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Hi. It is very nice that pakhus is being renovated. However, everything is taking much longer than expected and focus is being placed not on taking care of the needs of already living community but on expanding Sundmolen. 1. There are no grass areas where it would be possible to put the towel down and lie down. The only existing place is in front of Pakhus 53 and it is full of dog poop. I suggest to not build anything between Pakhus 53 and Pakhus 54 and leave it as green area for people. 2. Buildings are extremely close to each other and building on top of Pakhus 53 will take away already small amount of sun we have in Porthouse. 3. There are no kindengardens/school built in Sundmolen as it was first promised. I believe that these factors contribute to frequent rotation of residents in Nordhavn since this area is no longer as attractive as it was advertised before. Mvh., Gytis
Læs høringssvar fra Gytis Stogevicius
Indsendt af:
Lina Gruzinskyte
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
15
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Hi. It is very nice that pakhus is being renovated. However, everything is taking much longer than expected and focus is being placed not on taking care of the needs of already living community but on expanding Sundmolen. 1. There are no grass areas where it would be possible to put the towel down and lie down. The only existing place is in front of Pakhus 53 and it is full of dog poop. I suggest to not build anything between Pakhus 53 and Pakhus 54 and leave it as green area for people. 2. Buildings are extremely close to each other and building on top of Pakhus 53 will take away already small amount of sun we have in Porthouse. 3. There are no kindengardens/school built in Sundmolen as it was first promised. I believe that these factors contribute to frequent rotation of residents in Nordhavn since this area is no longer as attractive as it was advertised before. Mvh., Lina      
Læs høringssvar fra Lina Gruzinskyte
Indsendt af:
Rokas
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
14
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Hi. It is very nice that pakhus is being renovated. However, everything is taking much longer than expected and focus is being placed not on taking care of the needs of already living community but on expanding Sundmolen. 1. There are no grass areas where it would be possible to put the towel down and lie down. The only existing place is in front of Pakhus 53 and it is full of dog poop. I suggest to not build anything between Pakhus 53 and Pakhus 54 and leave it as green area for people. 2. Buildings are extremely close to each other and building on top of Pakhus 53 will take away already small amount of sun we have in Porthouse. 3. There are no kindengardens/school built in Sundmolen as it was first promised. I believe that these factors contribute to frequent rotation of residents in Nordhavn since this area is no longer as attractive as it was advertised before. Mvh., Rokas      
Læs høringssvar fra Rokas
Indsendt af:
Carina Borring
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
13
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Som beboer på Sundkaj og umiddelbar nabo til pakhuset er min familie og jeg bekymret for, hvad det vil betyde for området med en påbygning på pakhuset. Vi er, ligesom andre beboere, nervøse for, at en påbygning vil tage lys og himmel samt give yderligere skyggevirkninger – tætheden er i forvejen høj og flere lejligheder har dårlige dagslysforhold. Vi anerkender, at den viste volumen trækker sig tilbage fra beboelsesejendommene på parkhusets sydside. Dette bør være et fast princip i lokalplanen for ejendommen, derudover bør påbygningen laves i lette og transparente materialer, der modvirker det tab af himmel og lys, der vi være for naboejendommene. Vi bifalder planerne om beplantning i 2. sals højde mod naboejendommene. Dette bør ligeledes være et ufravigeligt princip i lokalplanen, ligesom at vi håber, at forholdene for mursejlerne forbedres, så de fortsat kan yngle under parkhusets udhæng og underholde børn og beboere i sommerhalvåret. Derudover håber vi, at Københavns Kommune vil sikre at parkhusets udtryk bevares, da det er en grundsten i Sundmolens historie og udtryk.
Læs høringssvar fra Carina Borring
Indsendt af:
Thomas Rønnow
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
12
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Jeg kan tilslutte mig flere af de høringssvar der allerede er kommet med hensyn til tilbygning på Pakhus 53. Ændringerne i lokalplanen som bl.a. vil muliggøre at Pakhuset bliver 20 m i højden er en ærgerlig forringelse af de omkringliggende lejligheder. Udover at det vil tage udsigt, så vil det også bidrage negativt til områdets tæthed. Idet man også vælger at udnytte det meste af tagets areal på at lave en tilbygning bliver det hurtigt tungt og en meget stort del af det ellers oprindelige bevaringsværdige Pakhus. Der gøres opmærksom på, at en gennemførelse af dette tillæg til lokalplanen vil være at prioritere erhvervlokaler frem for private boliger, idet de omkringliggende lejligheder vil miste noget af sin kvalitet ved en sådan prioritering. Skulle tillægget blive vedtaget håber jeg, at den planlagte beplantning på tilbygningens sydvendte terrasse gennemføres med, hvad der er planlagt på nuværende tidspunkt som et minimum, så fokus bliver at bidrage med mere natur frem for kontor som den nye udsigt for naboerne. Desuden håber jeg at man sørger for at der bliver kig hele vejen igennem tilbygningen for at gøre den lettere. 
Læs høringssvar fra Thomas Rønnow
Indsendt af:
Klavs Jarl Jørgensen
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
11
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Ændringen til Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 - lokalplanforslag bedes afvist med følgende begrundelser: 1. Projektet er forsinket og planlægges nu gennemført efter at omkringliggende byggerier er beboede. By & Havn er ganske enkelt for sent ude. Så fremfor at godkende påbygningen, bør kun renovering af den oprindelige bygninng godkendes. Påbygningen vil betyde endnu en meget stor belastning af de nærmeste beboere, som bor mindre en 10 meter fra bygningen. Der har været rigeligt med dispensationer til fordel for By & Havn og til væsentlig ulempe for beboerne i området! 2. Dernæst er påbygningen alt for høj med den konsekvens af de nærmeste lejligheder mister meget lys og får en dødsyg udsigt lige over for By & Havns mørke påbygning. Med BIG dispensationen har man rigeligt tilgodeset By & Havns interesser i området, så nu er det tid for at lytte til borgerne (vælgerne)! 3. Påbygningen er planlagt med et relativt lille udlejningsareal ud af det samlede projekt, da man har planlagt en åben gård for en stor del af påbygningen. Dermed repræsenterer det udlejningsbare areal ganske lidt, som let kan findes andre steder i Nordhavn. 4. Yderligere er de miljømæssige konsekvenser af påbygningen ikke ordentligt belyst ift. Orientbassin. Påbygningen vil skygge for en pæn del af bassinet, og dermed formentlig medvirke til et dårligere miljø i bassinet. Venligst afvis ændringsforslaget og lyt til borgerne, tak.
Læs høringssvar fra Klavs Jarl Jørgensen
Indsendt af:
Ejerforeningen Sundmolehusene og Grundejerforeningen Sundmolehusene
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Vi vil gerne argumentere for, at påbygning af eksisterende pakhus (pakhus 53) vil være i strid med lokalplanens ønske om at bevare Sundmolens fortælling om havnen som erhvervsområde ved bevaring af pakhusenes udtryk og karakter. Det er afgørende i lokalplanens forudsætninger, at bygningernes egenart bevares. Det er klart fra lokalplanen at ”Sundmolens arkitektoniske egenart udspringer af mødet mellem de eksisterende pakhuse og de nye bebyggelser”. Sundmolens bevaringsværdige pakhuse er karakteriseret ved deres tunge udtryk, vandrette linjer og røde teglfacader.” Det følger herefter: ”Disse bevares” – og ”påbygninger skal bevare denne egenart”. Der er således en klar prioritering i lokalplanen: bevaring af den arkitektoniske egenart. Den påtænkte påbygning i tillæg 2 kan på ingen måde karakteriseres som en påbygning som bevarer det eksisterende pakhus egenart. Set fra vandet (visualisering side 6 og 8) vil den nye etage udgøre ca 1/3 af højden på bygningen. Det vil klart ændre det visuelle indtryk af bygningen, at en så stor del af facaden ændrer karakter. Som del af den påtænkte påbygning opføres (§ 7, stk. 2, samt visualisering side 8 øverst) to facadeforløb med store glaspartier i de to hjørner ud mod Orientkaj. Disse glaspartier bryder med de vandrette linjer, som i lokalplanen er fremhævet som væsentligt bevaringsværdigt karakteristika ved pakhuset. I tillæg 2 til lokalplan 524 argumenteres der for, at den påbyggede blå facade vil referere til facaden på Copenhagen International School og det historiske Nordhavns lager- og industribygninger. Dette argument holder ikke. Copenhagen International School er netop en af de nye bygninger i Nordhavnen. Den er kendetegnet ved sin blå facade – den er på ingen måde kendetegnet ved et bevaringsværdigt pakhus. At påbygge pakhuset, så det refererer til facaden på Copenhagen International School vil netop fjerne og ændre pakhusets udseende og udformning så det falder i tråd med det nye og ikke bevarer historien om en aktiv erhvervshavn. De røde teglfacader på det eksisterende pakhus er fremhævet som et særligt karakteristika ved pakhuset. En påbygget del med blå facade vil således ødelægge netop dét karakteristika, som lokalplanen har forudsat bevares. Man har behændigt i lokalplanen udeladt at lade det karakteristiske sadeltag på pakhuset være en del af det bevaringsværdige udtryk. Sadeltag har været anvendt på pakhuse omkring havne i Danmark siden 1800-tallet og er en væsentlig del af at bevare historien om havnen. Det er derfor en nødvendighed at bibeholde det eksisterende saddeltag. Ellers ødelægges det bevaringsværdige ydre, og dermed pakhuset som kulturmiljø. At bevare en fortælling om havnen som erhvervsområde og KøbenHAVN som havneby er en forudsætning i lokalplanen. Forudsætningen omfatter klart bevarelse af udformningen af pakhus 53 og pakhusets særegen. Tilføjes påbygning som skitseret i tillæg 2 til lokalplan 524 ændres pakhus 53 væsentlig karakter ved at bygningen størrelse udvides, de karakteristiske vandrette linjer brydes og de røde teglfacader udvandes med 1/3 blå facade. Ikke nok med at påbygningen vil ændre de ydre rammer af pakhus 53 og dermed kulturmiljøet, den er på kant med tankerne bag lokalplanen; den er måske endda i strid med lokalplanen.
Læs høringssvar fra Ejerforeningen Sundmolehusene og Grundejerforeningen Sundmolehusene
Indsendt af:
Stine Andersen
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
9
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Ændringen i lokalplanen som bl.a. vil muliggøre at Pakhuset bliver 20 m i højden er en ærgerlig forringelse af de omkringliggende lejligheder. Udover at at det vil tage udsigt, så vil det også bidrage negativt til områdets tæthed. Det er enormt vigtigt at være opmærksom på, at en gennemførelse af dette tillæg til lokalplanen vil være at prioritere erhvervlokaler frem for private boliger, idet de omkringliggende lejligheder vil miste noget af sin kvalitet ved en sådan prioritering. Skulle tillægget blive vedtaget håber jeg, at den planlagte beplantning på tilbygningens sydvendte terrasse gennemføres med, hvad der er planlagt på nuværende tidspunkt som et minimum, så fokus bliver at bidrage med mere natur frem for kontor som den nye udsigt for naboerne. Det er svært at konkurrere med himlen som udsigt, så et skærpet fokus på, hvordan det gøres attraktivt for området frem for udlejer ville klæde planlægningen.
Læs høringssvar fra Stine Andersen
Indsendt af:
Erik Balleby Jensen
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
8
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Ændringen til lokalplanen bør ikke vedtages, idet: 1. En række lejligheder får mindre lysinfald - endda lejligheder også med børn 2. En række lejligheder på Sundmolen har i forvejen fået reduceret udsigten, idet der blev givet dispentation til BIG om at bygge 30% højere på spidsen af Sundmolen (hvorefter BIG slettede sin planlagte kælderetage) 3. Der er masser af andre steder, hvor der kan bygges erhvervslejemål i Nordhavn 4. I Nordhavn (og Sundmolen) er der i forvejen bygget tæt 5. På den anden side af CPH Porthouse og Sundmolehusene er Kronløbsøen blevet bebygget, som også reducerer udsigten/lysinfaldet i en række lejligheder
Læs høringssvar fra Erik Balleby Jensen
Indsendt af:
Inger Hutters
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Havnekomité
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar fra Østerbro Havnekomité til Høring om Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 - Lokalplanforslag 524 Endnu en gang er et tillæg til lokalplan for Nordhavn i høring og endnu en gang drejer det sig om at udvide byggeriet, at bygge højere. Vi mener, der bygges for højt og tæt i Nordhavn og vi mener ikke forslaget, der betyder en udvidelse med 7.800 m2 erhversbyggeri med et øget antal parkeringspladser, skal vedtages. Vi kan konstatere, at der i forhold til den oprindelige lokalplan 524 Sundmolen, er sket en betydelig udvanding at de oprindelige intentioner i Københavns Borgerrepræsentations vedtagelse af lokalplanen og udtalelser om intentionerne med den fremtidige udvikling af Sundmolen. På et orienteringsmøde sidste år for beboerne på Sundmolen fremkom der kritik fra flere deltagere, der mente at der var sket en fortætning af byggeriet, at de lovede almennyttige boliger ikke ser ud til at blive bygget, ligesom de grønne arealer er reduceret, og der vil blive en betydelig tæthed af biler, og dette på bekostning  fodgængere og legepladser, og cykelstier.  Bygningen er i lokalplan 524 blevet fastlagt som bevaringsværdig og har i mange år bl.a. været hjemsted for Fauerskov Foundation, som har vist kunstudstillinger af verdensformat, f.eks 2 udstillinger af Ai Weiwei. Pakhuset og de nærliggende pakhuse har haft en vigtig funktion med showroom for flere af vores største design virksomheder. Et miljø, som er værd at bevare. Vi ønsker ikke, som det fremgår af forslaget, at en del af taget skal privatiseres til en terrasse for ansatte og bygningens brugere. Der er brug for flere  offentlig tilgængelige grønne opholdsmuligheder i Nordhavn. I det materiale, der er sendt i høring står: Almene boliger  Da lokalplanen ikke muliggør nye boliger, stilles der ikke krav om almene boliger. Det må bero på en fejl I lokalplan for Sundmolen vedtaget af Borgerrepræsentationen 17. juni 2015 står ”Det ligger i byudviklingsaftalen mellem By&Havn og Københavns Kommune, at der udbydes et antal byggefelter inden for hele Sundmolen og Levantkaj Vest til almene boliger, så der tilsammen i området opføres minimum 20 % almene boliger. Dette sikrer områdets diversitet.”   Vi henviser endvidere til vort høringssvar af 4. oktober 2014 til det oprindelige forslag til lokalplan.      
Læs høringssvar fra Inger Hutters
Indsendt af:
Gethin Hodges
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
6
By:
Copenhagen
Postnr.:
2150
Jeg er bekymret fordi tillæg til lokalplan vil have betydning for vores ejendom/fællesterrace, da tillægget muliggør at parkhuset kan nå en højde på 20 meter. Det vil betyde, at områdets tæthed øges og desværre også med skyggevirkninger, særligt om morgenen, udsigt og ‘himmel’ der forsvinder.
Læs høringssvar fra Gethin Hodges
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 24. maj 2022
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Solveig Lindstrøm Hede
Dato: 5. maj 2022
Svarnummer:
4
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg tager her ikke stilling til, hvorvidt ændringerne skal udføres eller ej. Det,  jeg tager stilling til, er det visuelle. Udkastet ligner klondike. Det er grimt. Det giver uro og ubehag. Lav en ekstra etage, der giver harmoni, hvilket fås bl.a. ved små ruder og ensartethed.
Læs høringssvar fra Solveig Lindstrøm Hede
Indsendt af:
Jesper L Larsen
Dato: 25. april 2022
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Rosenkildevej Holding ApS
By:
Snekkersten
Postnr.:
3070
Kære Københavns Kommune. Når kan kører en tur i Nordhavnen, så synes området særdeles tæt bebygget og flere steder decideret overbebygget,tenderende ucharmerende. Jeg forstå ikke, at man ikke vægter en højere kvalitet for det nye område, fremfor at stoppe så mange kvadratmeter ind. Jeg synes man skal tænke sig rigtig godt om, og vil derfor frafråde denne massive fortætning af bebyggelserne i Nordhavnen. Så det bliver et stort nej tak herfra.
Læs høringssvar fra Jesper L Larsen
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 22. april 2022
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til offentliggørelse af forslag til tillæg 2 til lookalplan nr. 524 "Sundmolen i Nordhavn". 
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Jakob Kristensen
Dato: 19. april 2022
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Høringsvar omkring udvidelse af erhversareal i Pakhuserne på Sundmolen.  Denne ændring til lokalplanen for Sundmolen bør ikke vedtagets, idet denne udvidelse af erhversarealerne i pakhuset, vil være en forringelse af de nærliggende lejligheder på Sundmolen. En forhøjelse er pakhusene tage udsigt og giver gene til de nærliggende lejligheder.  Derudover er dette forslag unødvendig for København. Såfremt at man ønsker at udvide kontorarealler i byen er der masser muligheder for udvidelser i Nordhavnen og masser af igangværende byggeprojekter der vil kunne imødekommende virksomheder øget pladsbehov.  Gener overfor borgerne på Sundmolen bør vægtes højere end at øge erhversarealet på Sundmolen, når der er gode alternativer og igangværende planer til at sikre det øget erhversareal.   
Læs høringssvar fra Jakob Kristensen