Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre nybyggeri i form af indskudte etagedæk i eksisterende pakhus samt en påbygning på det eksisterende pakhus.

Høringsfrist:

31. maj 2022
Indsendt af:
Solveig Lindstrøm Hede
Dato: 5. maj 2022
Svarnummer:
4
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg tager her ikke stilling til, hvorvidt ændringerne skal udføres eller ej. Det,  jeg tager stilling til, er det visuelle. Udkastet ligner klondike. Det er grimt. Det giver uro og ubehag. Lav en ekstra etage, der giver harmoni, hvilket fås bl.a. ved små ruder og ensartethed.
Læs høringssvar fra Solveig Lindstrøm Hede
Indsendt af:
Jesper L Larsen
Dato: 25. april 2022
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Rosenkildevej Holding ApS
By:
Snekkersten
Postnr.:
3070
Kære Københavns Kommune. Når kan kører en tur i Nordhavnen, så synes området særdeles tæt bebygget og flere steder decideret overbebygget,tenderende ucharmerende. Jeg forstå ikke, at man ikke vægter en højere kvalitet for det nye område, fremfor at stoppe så mange kvadratmeter ind. Jeg synes man skal tænke sig rigtig godt om, og vil derfor frafråde denne massive fortætning af bebyggelserne i Nordhavnen. Så det bliver et stort nej tak herfra.
Læs høringssvar fra Jesper L Larsen
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 22. april 2022
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til offentliggørelse af forslag til tillæg 2 til lookalplan nr. 524 "Sundmolen i Nordhavn". 
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Jakob Kristensen
Dato: 19. april 2022
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Høringsvar omkring udvidelse af erhversareal i Pakhuserne på Sundmolen.  Denne ændring til lokalplanen for Sundmolen bør ikke vedtagets, idet denne udvidelse af erhversarealerne i pakhuset, vil være en forringelse af de nærliggende lejligheder på Sundmolen. En forhøjelse er pakhusene tage udsigt og giver gene til de nærliggende lejligheder.  Derudover er dette forslag unødvendig for København. Såfremt at man ønsker at udvide kontorarealler i byen er der masser muligheder for udvidelser i Nordhavnen og masser af igangværende byggeprojekter der vil kunne imødekommende virksomheder øget pladsbehov.  Gener overfor borgerne på Sundmolen bør vægtes højere end at øge erhversarealet på Sundmolen, når der er gode alternativer og igangværende planer til at sikre det øget erhversareal.   
Læs høringssvar fra Jakob Kristensen