Tagensvej 40 - lokalplan 618

Lokalplanen skal muliggøre ny bebyggelse på ca. 4.100 m² til boliger i 2-6 etage og serviceerhverv i stueetagen.

Høringsfrist:

11. februar 2022
Indsendt af:
Rikke K
Dato: 11. februar 2022
Svarnummer:
11
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg bor på Kollegiegaarden, Tagensvej 52, som bliver meget påvirket af byggeriet efter såvel under som under opføringen af de foreslåede boliger. Vi har snakket om lokalplanen både til fællesmøde for hele Kollegiegaarden og på mit kollegiekøkken. Og det er tydeligt at majoriteten er stærkt utilfredse med planen om nye boligerda det vil forvringe kvaliteten af vores boliger markant samtidigt med at det nye byggeri vil forbedre lokalområdet minimalt. Her er nogle eksempler på bekymringer ved planen: - Det vil forvringe lysindfaldet og på den ene side af vores kollegie markant, og skyggelægge hele vores dejlige have igennem hele dagen. - både byggeperiode og vareindkørsel til butik kommer til at skabe endnu mere støj, end vi allerede opblever p.g.a. Tagensvej.  - det er ikke klart hvorvidt beboerne i det nye byggeri får lov til at bruge vores have. pt. er haven meget velbesøgt i sommerhalvåret, hvor vi alle er enige i at man gerne må feste/larme indtil 23. dette ville nye lejligheds-naboer nok ikke bryde sig om, men vi kommer højestsandsynligt ikke til at ændre adfærd. Vi ønsker ikke at dele have med evt. nyboligbeboere og de har ikke selv plads til ordentligt udeareal på egen grund. -  vi har massere af supermarkeder i området, så endnu et supermarked og dyrer boliger ville ikke berige lokalområdet spor. Vi er godt bevidste om at der er flere, som vil bo i københavn end der er boliger til, men boligbyggeriet omfatter hverken studieboliger(f.eks. kollegieværelser) til max. 3000 kr pr person eller almeneboliger. man kunne have valgt at bygge alt muligt spændende og nyttefyldt, som kunne berige lokalområdet og København by, men i stedet ønsker grundejer at bygge et nyt kedeligt boligprojekt uden at gavne borgere, som reelt har brug for bolig lige ved siden af KU. Derfor mener jeg, og de andre jeg har talt med fra Kollegiegaarden at Københavns Kommune skal afvise, og vente på bedre forslag til hvad man kan gøre med tankstation-grunden. 
Læs høringssvar fra Rikke K
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 7. februar 2022
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening - København
By:
v
Postnr.:
2500
Se vedlagte fil. PS Er sendt ind før men fik ikke nogen svarmail og den optræder heller ikke på listen.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Knud Erik Hanse
Dato: 7. februar 2022
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening - København
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedlagt i pdf fil.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hanse
Indsendt af:
Jeppe Rohde
Dato: 3. februar 2022
Svarnummer:
8
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg synes det er et super nederen projekt, der bliver fremlagt. Håber ikke det bliver til noget. 1. For det første er det ufatteligt, at man bliver ved med at klemme flere boliger ind i Skandinaviens tættest befolkede bydel. Området skriger jo på luft og lommeparker! 2. Hold kæft, hvor er det dog et grimt og visionsløst bygger, der fremstilles i visualiseringen. Hvis man endelig skal bygge noget, hvorfor så ikke i det mindste lave noget arkitektur, der er pænt og tilfører noget til nærmiljøet? 3. Det er uforståeligt og vildt usympatisk, at man lægger op til en dispensation fra reglerne om mindst en fjerdedel alment byggeri. Hvis vi skal have flere boliger i området, skal det i det mindste være nogen, der er til at betale for almindelige mennesker.
Læs høringssvar fra Jeppe Rohde
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 3. februar 2022
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 28. januar 2022
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Birthe Mørck
Dato: 18. januar 2022
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2400
Hvis der absolut skal bygges på grunden ( i stedet for en lommepark), skal der naturligvis være min. 25% almene boliger med en husleje som almindelige mennesker kan betale
Læs høringssvar fra Birthe Mørck
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 13. januar 2022
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Cityringen. Metroselskabets bemærkninger til offentlig høring om lokalplanforslag "Tagensvej 40". 
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Jeppe Lykke Rohde
Dato: 22. december 2021
Svarnummer:
3
By:
København N
Postnr.:
2200
Stop nu den evige byfortætning af stenbroen. Nørrebro er i forvejen Skandinaviens tættest bebyggede boligområde og det går ud over livskvaliteten for beboerne. Vi skriger på luft og grønne arealer! Hvorfor nedriver man aldrig en bygning for at etablere en lommepark? 
Læs høringssvar fra Jeppe Lykke Rohde
Indsendt af:
Anders Marc Jørgensen
Dato: 22. december 2021
Svarnummer:
2
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er for dårligt i en by med så meget mangel på almene boliger at man ikke har det med i forslaget her. Det burde automatisk være med, så byens borgere har råd til at bo her. 
Læs høringssvar fra Anders Marc Jørgensen
Indsendt af:
Jonas
Dato: 22. december 2021
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2200
Dejligt der ikke kommer mere almene boliger, da området er fyldt med det. Det skaber større diversitet. I bør prioriterer, at der skal etableres en del elladepladser offentligt tilgængelig. Området er i dag brændstof til biler, men bør støtte grøn omstilling. Det bør kunne gøres med 1 times tidsbegrænset hurtiglader +100kW. Dette vil også give taxier mulighed for at blive en del af den grønne omstilling. 
Læs høringssvar fra Jonas