Luftfoto af lokalplanområdet

Nordøstamager Skole - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bygge en tresporet skole med idrætshal på Holmbladsgade 113.

Høringsfrist:

26. oktober 2020
Indsendt af:
Gustav lützhøft
Dato: 23. september 2020
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Ifm. udarbejdelsen af prospekt til ny skole på Holmbladsgade er der i bilag 5 illustreret et forslag om etablering sf cykelsti på Strandlodsvej for at sikre sikker skolevej. En eventuel etablering af cykelsti/sikker skolevej bør udvises således at der etableres cykelsti i hele Strandlodsvejs længde (dvs også syd for Øresundsvej). Ydermere bør skolevejen dække den farlige S-kurve der opstår hvor Strandlodsvej møder Sorrentovej samt Engvej. Krydset er til fare for bløde trafikanter og skaber blinde vinkler i et område hvor skolebørn krydser vejen.  endelig er det mit ønske at den sikre skolevej også udvides således at den dækker Engvej til og med Hedegaardsvej. Denne strækning benyttes ligeledes som skolevej for områdets beboerne og fremstår idag fuldstændig uden form for cykelsti hvilket medfører mange cyklende børn på vejen og endnu flere på fortovet. Det kan ikke være meningen at cyklende børn skal færdes på fortovet af frygt for bilister. 
Læs høringssvar fra Gustav lützhøft
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til København Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9717078 for "Nordøstamager Skole. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark