Foto

Høring: Ansøgning efter vandløbsloven i relation til etablering af hovedindgang ved DR-Byen

Ansøgning i forbindelse med Naturpark Amager – Hovedindgange og blå støttepunkter

Høringsfrist:

25. august 2020
Indsendt af:
amager vest lokaludvalg
Dato: 25. august 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
amager vest lokaludvalg
By:
københavns S
Postnr.:
2300
se vedhæftede
Læs høringssvar fra amager vest lokaludvalg
Indsendt af:
Erhardt Franzen
Dato: 24. august 2020
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København S.
Postnr.:
2300
Forslaget til hovedindgang går mere på indretning af raste- og fritidsudfoldelsesplads end på en inspirerende indgangsportal til Amager Fælled. De foreslåede bygninger og indretninger med opholdsrum, pavillon, læskur, grejbang, toiletter, udekøkken, motions- og legefaciliteter samt en talrig række af bål- og grillpladser med borde og bænke langs kanalen er ensbetydende med, at hovedindgangen for mange bliver et udflugtsmål og socialt oplevelsessted i sig selv, frem for at være en inspirerende velkomstportal til at opleve den udstrakte vilde natur på Amager Fælled. Med den foreslåede indretning vil der være behov for konstant overvågning vedrørende hærværk, renholdelse og at de mange installationer virker hele tiden. Med forslaget skal der fremføres kloak, vand, el og varme til området, hvilket er det samme som en byggemodning af arealet. Med disse indretninger er det selvfølgelig lettere at udvide aktiviteterne i området med med fx mur- træklatring, boldspil, danse-/musikscene og andre forlystelsesfaciliteter, som ikke har en pind med naturen på Amager Fælled at gøre. Denne omfattende, rastepladsagtige og bekostelige indretning af en hovedindgang på det sted på fælleden virker som noget helt andet end en inspirerende hovedindgang til Amager Fælleds storslåede natur, med den vilde flora og fauna.
Læs høringssvar fra Erhardt Franzen
Indsendt af:
Birte Bentzen
Dato: 22. august 2020
Svarnummer:
2
By:
Herlev
Postnr.:
2730
Det er skønt at formidle naturen, men det ville godt nok være trist hvis man skal begynde at bygge toiletter på det man gerne vil formidle!  Tænker at der er en grund til man gerne vil formidle på Amager fælled? Mon ikke det er fordi, det er så unikt et område, et område som rummer alle de mange smukke levende væsener, som vi ikke støder på andre steder i byen. I vil gerne åbne denne eventyrpakke for dem, som gerne vil vide mere, for de nysgerrige og ikke mindst for de københavnske børn. Amager fælled er unikt fordi det er et stykke sammenhængende natur, med en stor biodiversitet. Biodiversiteten er sårbar og vi skal passe godt på lige netop dette område, som efterhånden er det eneste større sykke vilde natur der er tilbage i Københavns kommune, og som samtidigt er de i jo gerne vil formidle. Derfor ville det være meget trist at der bliver lavet endnu et indhug i dyrenes eneste bolig. De kan ikke flytte andre steder hen, for området udenfor fælleden er indtaget af beton og mennesker. Jo flere indhug i laver i dette grønne åndehul, jo mindre dyr og planter vil der efterhånden blive, og det i gerne vil formidle og vise frem forsvinder. Så drop toiletterne - byg dem et andet sted - evt der hvor der allerede er beton i forvejen.. Men det ville være dejligt hvis i kiggede på de meget skarpe betonkanter der ligger rundt om den landskabelige kanal... Disse meget lodrette kanter gør nemlig at en masse dyr fx ællinger, tudser mm. ikke kan komme på land, da de ikke kan komme op... Jeres frøtrapper er lavet af metal, som bliver varmt om sommeren, så de små padder smelter og dør på disse varme metalplader... Så virkelig godt hvis man fjerne de betonkanter, som skaber så meget død for dyrelivet.  Håber i vil tænke over at passe på vores allesammens naturarv... Hver gang i bygger noget, ødelægges noget der aldrig kommer igen og som er helt unikt...  Husk et lands naturskønhed er en nationalformue, hvoraf slægt på slægt gennem sekler skal leve. En eneste generation kan ligge den øde; ikke snese af generationer kan bringe den på fode igen... Venlig hilsen  Birte Bentzen
Læs høringssvar fra Birte Bentzen
Indsendt af:
Frej P. Schmedes
Dato: 22. august 2020
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Arternes Ambassade København
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Tag toriletterne ud af planen. Formidling af Amager Fælleds vilde natur er godt. Men at tivolisere, indtage og omdanne natur til byrum er ikke at åbne naturen op men at formindske den. Det er en rigtig dårlig ide at bygge toriletter på Amager Fælled, at kloakere og føre vandrør er brohoved for yderligere bydannelse og er at indtage grønt naturareal til gråt byareal. Vi skal besøge de andre arters hjem på deres præmisser. Totiletter kan med fordel bygges på den anden side af Ørestads boulevard ved DR-byen metro, busstoppested og parkeringsplads.  Her vil de komme flere borgere tilgode og sætte en anden besøgende dagsorden for at gå ind i Naturpark Amagers lille vilde Amager Fælled.  En hver opblødning af de fatalt lodrette kanter på Den Landskablige Kanal, hilses velkommen af Artsambassadør for Stor Vandsalamander og sekretær på Arternes Ambassade København, Frej P. Schmedes
Læs høringssvar fra Frej P. Schmedes