Høring: Vandløbsreguleringssag i forbindelse med oprensning af Fæstningskanalen

Fremme af vandløbsreguleringssag i forbindelse med oprensning af Fæstningskanalen

Høringsfrist:

24. juli 2020
Der er endnu ingen høringssvar til denne høring.