Luftfoto over lokalplanområdet Artillerivej Øst

Tillæg 1 til Artillerivej Øst - lokalplan 384-1

Lokalplanen skal muliggøre udvikling af et område ved Artillerivej med plejehjem, daginstitution, skolehaver, socialt værested og grøn kile

Høringsfrist:

21. september 2020
Indsendt af:
amager vest lokaludvalg
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
amager vest lokaludvalg
By:
Københavns S
Postnr.:
2300
læs vedhæftede
Læs høringssvar fra amager vest lokaludvalg
Indsendt af:
Beboerforeningen Ballonparken og Fonden Ballonparken
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Beboerforeningen Ballonparken og Fonden Ballonparken
By:
København
Postnr.:
2300
Hermed høringssvar til ”FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 384 Artillerivej øst” fra Fonden Ballonparken/ Beboerforeningen Ballonparken.   Vedr. BELYSNING Lokalplansforslaget, side 22, siger at ”Byrum, indgangspartier, portåbninger og passager skal belyses. Belysning må ikke være til ulempe for omgivelserne.” Belysningen på den nuværende, midlertidige institution er et skoleeksempel på, hvordan lys kan være til stor ulempe for omgivelser: Det kraftige udendørs lys giver massiv lysforurening aften og nat både for beboere på Artillerivej og i Ballonparken, ligesom det kaster stærkt lys ud på Amager Fælled, der presser det allerede pressede dyreliv yderligere. Vores henstilling går derfor på At al udendørs belysning på institutionerne udelukkende lyser ind på de tiltænkte døråbninger, og lyser ned på de tiltænkte passager fra en placering under 150 cm højde, og er afskærmet helt fra at kunne lyse op i luften eller horisontalt ud over omgivelserne. At så meget som muligt af daginstitutionens lys slukkes udenfor åbningstiden. Det samme gælder mht skolehaven. At hvis den grønne kile skal have nattebelysning, skal det være så nær jorden som muligt. At belysning på et eventuelt stiforløb videre til fælleden skal være helt jordnær, f.eks. som på den eksisterende asfalterede fælled-sti, for ikke at være til gene for omgivelserne. Vi vil også gøre opmærksom på, at beboerne på plejehjemmet tilhører en aldersgruppe, der lettere blændes af stærkt lys om aftenen. En formålstjenlig belysning for dem er velrettet lys med en varm farve, snarere end meget og stærkt lys med koldere farve. Omgivelserne, både mennesker og dyr, vil også få gavn af et sådant belysningsvalg. Vedr. EVENTUELT STIFORLØB TIL FÆLLEDEN I det følgende taler vi ikke om stien/grøn kile på selve området mellem institutionerne og skolehaven, som er nødvendig alene som brandvej. Her taler vi om forslagene til videre stiforløb ud til fælleden: På skrivebordet ser en direkte forbindelse fra havnen gennem Kigkurren og til fælleden givetvis attraktiv ud.  Men der er i forvejen både cykel- og gangsti ved Halfdansgade (260 m mod nordøst) og ved de gule institutionsbygninger (200 m mod sydvest). Vi henstiller At man dropper om at lave en – for os at se – overflødig ny stiforbindelse til fælleden. Vi mener, at der er stier nok fra Artillerivej til Fælleden allerede. Det påtænkte stiforløb vil have store omkostninger: Føres stien gennem ”bræmmen” af træer langs ballon-hangaren, vil unødvendig meget træbevoksning skulle vige. Desuden vil stien tage tiltrængt areal fra enten rideskolens børn eller ”krudtuglerne”.   Vedr BRÆMMEN AF HØJE TRÆER Vedr. bræmmen i områdets sydøstlige kant er vores henstilling: At man undlader at fælde Bræmmens træer, og i stedet plejer og fornyr bevoksningen. At man undlader at anlægge en bred sti midt gennem Bræmmen. Vi stiller os uforstående overfor, at kun ét træ i hele Bræmmen anses for bevaringsværdigt ifølge lokalplansforslaget. Vi mener at Bræmmen som sådan er bevaringsværdig:  I en tid hvor al by-natur er under stort pres, er bræmmen vigtig at bevare med sin karakter af skovbryn med både krat til hulebyg og velvoksne træer. For alle beboere på Artillerivej, inkl. Ballonparken, samt plejehjemmets beboere og børnene i daginstitutionen, er det tiltagende vigtigt, at vi midt i det stadig mere massive byggeri på hele Bryggen stadig har vores træer og grønne hegn at hvile øjnene på. Træerne gavner fuglelivet og giver læ og skygge. Det er sande rekreative kvaliteter for borgerne. Bræmmen trænger bestemt til pleje og vedligeholdelse af træerne for at sikre nødvendig foryngelse. Den opgave har været forsømt i mange år p.gr.a. uklarhed omkring ejerskab og ansvar for pleje. Vi ser i lokalplanforslaget tegn på, at man ser sig blind på områdets forsømte fremtoning, i stedet for at se områdets muligheder i samspil med institutionernes formål. I klimahenseende har især Bræmmens piletræer vigtige funktioner som drænere af grøften, så den ikke oversvømmer for meget om vinteren. Grøften og volden ved siden af er den sidste rest af  en mindre voldgrav fra områdets militære fortid. Bræmmen har tillige funktion som velbesøgt natur-korridor for ræv, rådyr og fasaner, den er hjemsted for spætter, sangfugle, insekter og flagermus, og den er støjskærm mod trafikken.
Læs høringssvar fra Beboerforeningen Ballonparken og Fonden Ballonparken
Indsendt af:
Islands Brygges Lokalråd
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Islands Brygges Lokalråd
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedlagt høringssvar fra Islands Brygges Lokalråd
Læs høringssvar fra Islands Brygges Lokalråd
Indsendt af:
Annette Høst
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Beboerforeningen Ballonparken, og Fonden Ballonparken
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Hermed høringssvar til ”FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 384 Artillerivej øst” sagsnummer 2018-0314732 fra  Beboerforeningen Ballonparken, Artillerivej 63, og Fonden Ballonparken.   Vedr. BELYSNING Lokalplansforslaget, side 22, siger at ”Byrum, indgangspartier, portåbninger og passager skal belyses. Belysning må ikke være til ulempe for omgivelserne.” Belysningen på den nuværende, midlertidige institution er et skoleeksempel på, hvordan lys kan være til stor ulempe for omgivelser: Det kraftige udendørs lys giver massiv lysforurening aften og nat både for beboere på Artillerivej og i Ballonparken, ligesom det kaster stærkt lys ud på Amager Fælled, der presser det allerede pressede dyreliv yderligere. Vores henstilling går derfor på At al udendørs belysning på institutionerne udelukkende lyser ind på de tiltænkte døråbninger, og lyser ned på de tiltænkte passager fra en placering under 150 cm højde, og er afskærmet helt fra at kunne lyse op i luften eller horisontalt ud over omgivelserne. At så meget som muligt af daginstitutionens lys slukkes udenfor åbningstiden. Det samme gælder mht skolehaven. At hvis den grønne kile skal have nattebelysning, skal det være så nær jorden som muligt. At belysning på et eventuelt stiforløb videre til fælleden skal være helt jordnær, f.eks. som på den eksisterende asfalterede fælled-sti, for ikke at være til gene for omgivelserne. Vi vil også gøre opmærksom på, at beboerne på plejehjemmet tilhører en aldersgruppe, der lettere blændes af stærkt lys om aftenen. En formålstjenlig belysning for dem er velrettet lys med en varm farve, snarere end meget og stærkt lys med koldere farve. Omgivelserne, både mennesker og dyr, vil også få gavn af et sådant belysningsvalg. Vedr. EVENTUELT STIFORLØB TIL FÆLLEDEN I det følgende taler vi ikke om stien/grøn kile på selve området mellem institutionerne og skolehaven, som er nødvendig alene som brandvej. Her taler vi om forslagene til videre stiforløb ud til fælleden: På skrivebordet ser en direkte forbindelse fra havnen gennem Kigkurren og til fælleden givetvis attraktiv ud.  Men der er i forvejen både cykel- og gangsti ved Halfdansgade (260 m mod nordøst) og ved de gule institutionsbygninger (200 m mod sydvest). Vi henstiller At man dropper ideen om at lave en – for os at se – overflødig ny stiforbindelse til fælleden. Vi mener, at der er stier nok fra Artillerivej til Fælleden allerede. Det påtænkte stiforløb vil have store omkostninger: Føres stien gennem ”bræmmen” af træer langs ballon-hangaren, vil unødvendig meget træbevoksning skulle vige. Desuden vil stien tage tiltrængt areal fra enten rideskolens børn eller ”krudtuglerne”.   Vedr BRÆMMEN AF HØJE TRÆER Vedr. bræmmen i områdets sydøstlige kant er vores henstilling: At man undlader at fælde Bræmmens træer, og i stedet plejer og fornyr bevoksningen. At man undlader at anlægge en bred sti midt gennem Bræmmen. Vi stiller os uforstående overfor, at kun ét træ i hele Bræmmen anses for bevaringsværdigt ifølge lokalplansforslaget. Vi mener at Bræmmen som sådan er bevaringsværdig:  I en tid hvor al by-natur er under stort pres, er bræmmen vigtig at bevare med sin karakter af skovbryn med både krat til hulebyg og velvoksne træer. For alle beboere på Artillerivej, inkl. Ballonparken, samt plejehjemmets beboere og børnene i daginstitutionen, er det tiltagende vigtigt, at vi midt i det stadig mere massive byggeri på hele Bryggen stadig har vores træer og grønne hegn at hvile øjnene på. Træerne gavner fuglelivet og giver læ og skygge. Det er sande rekreative kvaliteter for borgerne. Bræmmen trænger bestemt til pleje og vedligeholdelse af træerne for at sikre nødvendig foryngelse. Den opgave har været forsømt i mange år p.gr.a. uklarhed omkring ejerskab og ansvar for pleje. Vi ser i lokalplanforslaget tegn på, at man ser sig blind på områdets forsømte fremtoning, i stedet for at se områdets muligheder i samspil med institutionernes formål. I klimahenseende har især Bræmmens piletræer vigtige funktioner som drænere af grøften, så den ikke oversvømmer for meget om vinteren. Grøften og volden ved siden af er den sidste rest af  en mindre voldgrav fra områdets militære fortid. Bræmmen har tillige funktion som velbesøgt natur-korridor for ræv, rådyr og fasaner, den er hjemsted for spætter, sangfugle, insekter og flagermus, og den er støjskærm mod trafikken. Annette Høst, på vegne af Beboerforeningen Ballonparken, og Fonden Ballonparken
Læs høringssvar fra Annette Høst
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 16. september 2020
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.   Det er positivt, at den maksimale bygningshøjde er blevet justeret til 18 meter.   Projektområdet er en del af det gamle militærområder, og se på kort kun svagt bebygget. Samtidig ligger projektområdet tæt på den tidligere kystlinje, hvilket giver sandsynlighed for stenalderfund i form af bopladser og aktivitetsområder. Museet vil på den baggrund, meget gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted. Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26). Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 8. september 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, Vedhæftet er høringssvar fra HOFOR A/S for lokalplanen Artillerivej Øst.  
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Pia Lykke Pedersen
Dato: 26. august 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Artillerivejens Krudtugler & Slottet
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokalplan 384, Artillerivej øst
Læs høringssvar fra Pia Lykke Pedersen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 10. juli 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 10000091 for "Artillerivej Øst tillæg 1". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark